ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 97 (Ενενήντα Επτά ) 97 (Ενενήντα Επτά )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Μπαμπάνης Θεμιστοκλής

του Βασιλείου 13 (Δέκα Τρία )
Τάγκας Δημήτριος του Χρήστου 84 (Ογδόντα Τέσσερα )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 45 (Σαράντα Πέντε ) 46 (Σαράντα Εξι )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Μπαμπάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη 17 (Δέκα Επτά )
Τάκος Σταύρος του Γεωργίου 28 (Είκοσι Οκτώ )
ΑΣΤΑΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 1411 (Χίλια Τετρακόσια Εντεκα ) 898 (Οκτακόσια Ενενήντα Οκτώ )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου 257 (Διακόσια Πενήντα Επτά )
Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου 289 (Διακόσια Ογδόντα Εννέα )
Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου 117 (Εκατόν Δέκα Επτά )
Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος 195 (Εκατόν Ενενήντα Πέντε )
Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου 374 (Τριακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )
Καταγή Χαρά του Παναγιώτη 179 (Εκατόν Εβδομήντα Εννέα )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 998 (Εννιακόσια Ενενήντα Οκτώ ) 602 (Εξακόσια Δύο )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη 189 (Εκατόν Ογδόντα Εννέα )
Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου 228 (Διακόσια Είκοσι Οκτώ )
Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη 187 (Εκατόν Ογδόντα Επτά )
Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου 160 (Εκατόν Εξήντα )
Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου 110 (Εκατόν Δέκα )
Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος 124 (Εκατόν Είκοσι Τέσσερα )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 514 (Πεντακόσια Δέκα Τέσσερα ) 414 (Τετρακόσια Δέκα Τέσσερα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου 111 (Εκατόν Εντεκα )
Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 220 (Διακόσια Είκοσι )
Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου 183 (Εκατόν Ογδόντα Τρία )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 198 (Εκατόν Ενενήντα Οκτώ ) 133 (Εκατόν Τριάντα Τρία )
Δημητρίου)
Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου 57 (Πενήντα Επτά )
Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου 78 (Εβδομήντα Οκτώ )
Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή 63 (Εξήντα Τρία )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 4 (Τέσσερα ) 10 (Δέκα )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Κατσιπάνος Βασίλειος του Χρήστου 3 (Τρία )
Αθανασάκη Γιαννούλα του Γεωργίου 1 (Ενα )
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 260 (Διακόσια Εξήντα ) 267 (Διακόσια Εξήντα Επτά )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Κονιώση – Βλαχοπάνου Σπυριδούλα του Γεωργίου 11 (Εντεκα )
Χολής Δημήτριος του Βασιλείου 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα )
Κυριάκος Τιμολέων του Γεωργίου 27 (Είκοσι Επτά )
Πετρονικολός Παναγιώτης του Αθανασίου 108 (Εκατόν Οκτώ )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 246 (Διακόσια Σαράντα Εξι ) 263 (Διακόσια Εξήντα Τρία )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Τσόμπος Χριστόφορος του Σπυρίδωνος 33 (Τριάντα Τρία )
Τζοβόλα Μαρία του Ιωάννη 38 (Τριάντα Οκτώ )
Πλιαμέρης Δημήτριος του Ιωάννη 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Παπαζώης Ιωάννης του Παναγιώτη 28 (Είκοσι Οκτώ )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 54 (Πενήντα Τέσσερα ) 61 (Εξήντα Ενα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη 9 (Εννέα )
Χόλης Κωνσταντίνος του Ηλία 28 (Είκοσι Οκτώ )
Παύλου Ιωάννα του Γρηγορίου 17 (Δέκα Επτά )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 43 (Σαράντα Τρία ) 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Δημητρίου)
Μακρή-Τόμπα Μαρία του Ιωάννη 23 (Είκοσι Τρία )
Κακκαβάς Αντώνιος του Γρηγορίου 13 (Δέκα Τρία )
Τσιώπος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου 7 (Επτά )
Σελίδα 1 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 144 (Εκατόν Σαράντα Τέσσερα ) 148 (Εκατόν Σαράντα Οκτώ )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Δοκανίκης Κωνσταντίνος του Γερασίμου 41 (Σαράντα Ενα )
Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Θεοδώρου 103 (Εκατόν Τρία )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 70 (Εβδομήντα ) 75 (Εβδομήντα Πέντε )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Παπαγεωργίου Θεόδωρος του Ευσταθίου 27 (Είκοσι Επτά )
Μπαλαδήμας Παναγιώτης του Ευσταθίου 43 (Σαράντα Τρία )
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 305 (Τριακόσια Πέντε ) 307 (Τριακόσια Επτά )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Τσίγκρος Ηλίας του Σπυρίδωνος 41 (Σαράντα Ενα )
Δουρούκης Ανδρέας του Γεωργίου 47 (Σαράντα Επτά )
Λιβάνη – Μέντη Αικατερίνη του Γερασίμου 48 (Σαράντα Οκτώ )
Λιγνός Αθανάσιος του Θεοδώρου 169 (Εκατόν Εξήντα Εννέα )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 231 (Διακόσια Τριάντα Ενα ) 242 (Διακόσια Σαράντα Δύο )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Ρηγάλος Παναγιώτης του Γερασίμου 16 (Δέκα Εξι )
Λιάλιου – Στεργιάτου Βασιλική του Γερασίμου 84 (Ογδόντα Τέσσερα )
Αργύρης Σταύρος του Παναγιώτη 100 (Εκατό )
Γεραφέντης Απόστολος του Νικολάου 31 (Τριάντα Ενα )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 30 (Τριάντα ) 38 (Τριάντα Οκτώ )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Γεωργαλή Νιόβη του Ηλία 9 (Εννέα )
Βαρόπουλος Ευστάθιος του Σταύρου 9 (Εννέα )
Δημητρούκας Αθανάσιος του Χαρίλαου 7 (Επτά )
Γεραφέντης Σωτήριος του Ιωάννη 5 (Πέντε )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 20 (Είκοσι ) 25 (Είκοσι Πέντε )
Δημητρίου)
Δημητρούκας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος 18 (Δέκα Οκτώ )
Σκουτέρη Βρυσίδω του Βασιλείου 2 (Δύο )
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 181 (Εκατόν Ογδόντα Ενα ) 186 (Εκατόν Ογδόντα Εξι )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Τσαπαρέλη Περσεφόνη του Γερασίμου 26 (Είκοσι Εξι )
Καρελάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου 35 (Τριάντα Πέντε )
Μπούρχας Παναγιώτης του Νικολάου 16 (Δέκα Εξι )
Τριάντης Νικόλαος του Αθανασίου 104 (Εκατόν Τέσσερα )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 131 (Εκατόν Τριάντα Ενα ) 134 (Εκατόν Τριάντα Τέσσερα )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Μπούρχας Θεόδωρος του Αριστοτέλη 7 (Επτά )
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος του Νικολάου 67 (Εξήντα Επτά )
Τριάντη Αγγελική του Θεοδώρου 19 (Δέκα Εννέα )
Λιάμης Βασίλειος του Θεοδώρου 38 (Τριάντα Οκτώ )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 24 (Είκοσι Τέσσερα ) 32 (Τριάντα Δύο )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Τριάντη Αγγελική του Ταξιάρχη 5 (Πέντε )
Παπαστάμος Βασίλειος του Νικολάου 19 (Δέκα Εννέα )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 7 (Επτά ) 9 (Εννέα )
Δημητρίου)
Βότση Βασιλική του Γερασίμου 7 (Επτά )
Σελίδα 2 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 159 (Εκατόν Πενήντα Εννέα ) 187 (Εκατόν Ογδόντα Επτά )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Ζαρκαδούλας Θεόδωρος του Χαραλάμπους 139 (Εκατόν Τριάντα Εννέα )
Μακρυνιώτης Δημήτριος του Σπυρίδωνος 1 (Ενα )
Μασσαλή – Ζαρκαδούλα Παναγιώτα του Χρήστου 19 (Δέκα Εννέα )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 115 (Εκατόν Δέκα Πέντε ) 117 (Εκατόν Δέκα Επτά )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Αυγέρη Ελένη του Νικολάου 7 (Επτά )
Μπάκας Βελισσάριος του Ιωάννη 10 (Δέκα )
Μπενέκος Φώτιος του Δημητρίου 43 (Σαράντα Τρία )
Παλιούρας Αλέξανδρος του Χρήστου 55 (Πενήντα Πέντε )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 30 (Τριάντα ) 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Δημητρίου)
Μανδύλη Σταθούλα του Δημητρίου 8 (Οκτώ )
Ηγούμενος Παναγιώτης του Θεοδώρου 10 (Δέκα )
Κομπλίτσης Απόστολος του Φωτίου 12 (Δώδεκα )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 9 (Εννέα ) 14 (Δέκα Τέσσερα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Πά’ι’ρα Όλγα του Ανδρέα 5 (Πέντε )
Ντέλη Αναστασία του Νικολάου 4 (Τέσσερα )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3 (Τρία ) 3 (Τρία )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Κουτσομπίνας Ευάγγελος του Παναγιώτη 3 (Τρία )
ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 428 (Τετρακόσια Είκοσι Οκτώ ) 437 (Τετρακόσια Τριάντα Επτά )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Σπανός Ευάγγελος του Δημητρίου 186 (Εκατόν Ογδόντα Εξι )
Πούλιου Σπυριδούλα του Γερασίμου 97 (Ενενήντα Επτά )
Μπίτα Αγγελική του Χαράλαμπου 93 (Ενενήντα Τρία )
Σκούρτης Γεώργιος του Θεοδώρου 52 (Πενήντα Δύο )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 323 (Τριακόσια Είκοσι Τρία ) 336 (Τριακόσια Τριάντα Εξι )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Πούλιου Κωνσταντίνα του Επαμεινώνδα 35 (Τριάντα Πέντε )
Κωσταρέλος Δημήτριος του Ελπιδοφόρου 66 (Εξήντα Εξι )
Ντανά Αθανασία του Κωνσταντίνου 35 (Τριάντα Πέντε )
Μίχας Λεωνίδας του Χρήστου 187 (Εκατόν Ογδόντα Επτά )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 49 (Σαράντα Εννέα ) 51 (Πενήντα Ενα )
Δημητρίου)
Τσάτσος Σωτήριος του Χρήστου 9 (Εννέα )
Τσίνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη 5 (Πέντε )
Χαραλάμπους Χρυσούλα του Επαμεινώνδα 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Νάκας Φώτιος του Ιωάννη 11 (Εντεκα )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3 (Τρία ) 8 (Οκτώ )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Πρινοπούλου Δήμητρα του Γρηγορίου 3 (Τρία )
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 133 (Εκατόν Τριάντα Τρία ) 138 (Εκατόν Τριάντα Οκτώ )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Παπούλιας Δημήτριος του Παντελή 76 (Εβδομήντα Εξι )
Αποστόλου Παρασκευή του Αλεξίου 11 (Εντεκα )
Κατσαρομήτσος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Μπιτσάβας Κωνσταντίνος του Αθανασίου 22 (Είκοσι Δύο )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 131 (Εκατόν Τριάντα Ενα ) 133 (Εκατόν Τριάντα Τρία )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Αρωνιάδας Αναστάσιος του Νικολάου 11 (Εντεκα )
Νικολές Διονύσιος του Σπυρίδωνος 87 (Ογδόντα Επτά )
Γκρίζη – Αποστόλου Θεοδώρα του Χρήστου 11 (Εντεκα )
Κοκόνας Γεώργιος του Αποστόλου 22 (Είκοσι Δύο )
Σελίδα 3 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 92 (Ενενήντα Δύο ) 92 (Ενενήντα Δύο )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Τζογάνης Σταμάτιος του Φωτίου 77 (Εβδομήντα Επτά )
Πολύμερος Γεώργιος του Πέτρου 8 (Οκτώ )
Πολύζου Κωνσταντίνα του Δημητρίου 7 (Επτά )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 82 (Ογδόντα Δύο ) 86 (Ογδόντα Εξι )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Μπιτσώρης Βασίλειος του Γεωργίου 27 (Είκοσι Επτά )
Καραμπλιάνης Ανδρέας του Βασιλείου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Μπαρλά-Μπουρνάζου Ελπίδα του Χρήστου 4 (Τέσσερα )
Γερογιάννης Ευστάθιος του Παναγιώτη 23 (Είκοσι Τρία )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 30 (Τριάντα ) 32 (Τριάντα Δύο )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Τζογάνης Απόστολος του Επαμεινώνδα 30 (Τριάντα )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3 (Τρία ) 11 (Εντεκα )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Κατσιπάνος Δημήτριος του Φωτίου 3 (Τρία )
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 164 (Εκατόν Εξήντα Τέσσερα ) 167 (Εκατόν Εξήντα Επτά )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Παππάς Βασίλειος του Παναγιώτη 37 (Τριάντα Επτά )
Ράπτης Κωνσταντίνος του Νικολάου 102 (Εκατόν Δύο )
Ζαπαντιώτη Μαρία του Αναστασίου 14 (Δέκα Τέσσερα )
Τάσσης Μιχαήλ του Λάμπρου 11 (Εντεκα )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 81 (Ογδόντα Ενα ) 80 (Ογδόντα )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Σκεπετάρης Παντελής του Ρήγα 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Καρακώστα Σπυριδούλα του Νικογεράσιμο 12 (Δώδεκα )
Κοσμά Φιλιώ του Επαμεινώνδα 9 (Εννέα )
Σκεπετάρης Δημήτριος του Βασιλείου 16 (Δέκα Εξι )
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ(ΑΣΤΑΚΟΥ)
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 203 (Διακόσια Τρία ) 206 (Διακόσια Εξι )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Κίσσα Γλυκερία του Αθανασίου 16 (Δέκα Εξι )
Χαντζής Χαρίλας του Γερασίμου 20 (Είκοσι )
Μούρκα Γεωργίτσα του Κωνσταντίνου 43 (Σαράντα Τρία )
Χρόνης Ιωάννης του Χρήστου 124 (Εκατόν Είκοσι Τέσσερα )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 151 (Εκατόν Πενήντα Ενα ) 158 (Εκατόν Πενήντα Οκτώ )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Τσάκαλου-Ζορμπά Σοφία του Θεοδώρου 8 (Οκτώ )
Σάββας Ιωάννης του Βασιλείου 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Ζορμπάς Ηρακλής του Δημητρίου 69 (Εξήντα Εννέα )
Μούρκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 20 (Είκοσι )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 10 (Δέκα ) 11 (Εντεκα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Πάνου Χρήστος του Δημητρίου 4 (Τέσσερα )
Ταπραντζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου 6 (Εξι )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 1 (Ενα ) 3 (Τρία )
Δημητρίου)
Καβαλιεράτου Ευστρατία του Γεωργίου 1 (Ενα )
Σελίδα 4 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 277 (Διακόσια Εβδομήντα Επτά ) 303 (Τριακόσια Τρία )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Σκεπετάρης Ιωάννης του Γεωργίου 87 (Ογδόντα Επτά )
Σίμος Ελευθέριος του Χρήστου 59 (Πενήντα Εννέα )
Καρατάσου Αθηνά του Γρηγορίου 19 (Δέκα Εννέα )
Ζαρέντης Νικόλαος του Ευαγγέλου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 223 (Διακόσια Είκοσι Τρία ) 237 (Διακόσια Τριάντα Επτά )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Σταμουλάκης Γεώργιος του Πέτρου 51 (Πενήντα Ενα )
Γαλαζούλας Απόστολος του Γεωργίου 103 (Εκατόν Τρία )
Σιδέρη – Καραμπά Κωνστάντω του Δημητρίου 4 (Τέσσερα )
Τολιάς Χρήστος του Νικολάου 65 (Εξήντα Πέντε )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 94 (Ενενήντα Τέσσερα ) 105 (Εκατόν Πέντε )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Δράκου Τριάδα (Ρούλα) του Κωνσταντίνου 15 (Δέκα Πέντε )
Μπαρμπάκος Θεόδωρος του Νικολάου 21 (Είκοσι Ενα )
Μπέσας Βασίλειος του Αθανασίου 58 (Πενήντα Οκτώ )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 79 (Εβδομήντα Εννέα ) 87 (Ογδόντα Επτά )
Δημητρίου)
Γκούμας Χρήστος του Σταύρου 35 (Τριάντα Πέντε )
Κατσιγιάννης Σωτήριος του Ιωάννη 19 (Δέκα Εννέα )
Καραμπά Ελβίρα του Νικολάου 25 (Είκοσι Πέντε )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 11 (Εντεκα ) 22 (Είκοσι Δύο )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Τσιλιμαντός Θεοφάνης του Ευστρατίου 11 (Εντεκα )
ΦΥΤΕΙΩΝ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 433 (Τετρακόσια Τριάντα Τρία ) 461 (Τετρακόσια Εξήντα Ενα )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου 187 (Εκατόν Ογδόντα Επτά )
Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου 135 (Εκατόν Τριάντα Πέντε )
Μαλιγιάννη Γεωργία του Ιωάννη 16 (Δέκα Εξι )
Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου 95 (Ενενήντα Πέντε )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 384 (Τριακόσια Ογδόντα Τέσσερα ) 420 (Τετρακόσια Είκοσι )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου 87 (Ογδόντα Επτά )
Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου 125 (Εκατόν Είκοσι Πέντε )
Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου 123 (Εκατόν Είκοσι Τρία )
Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου 49 (Σαράντα Εννέα )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 219 (Διακόσια Δέκα Εννέα ) 269 (Διακόσια Εξήντα Εννέα )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 106 (Εκατόν Εξι )
Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη 113 (Εκατόν Δέκα Τρία )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 220 (Διακόσια Είκοσι ) 269 (Διακόσια Εξήντα Εννέα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου 66 (Εξήντα Εξι )
Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος 94 (Ενενήντα Τέσσερα )
Μπέτσης Δημήτριος του Σωκράτη 35 (Τριάντα Πέντε )
Γεωργούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 25 (Είκοσι Πέντε )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 23 (Είκοσι Τρία ) 36 (Τριάντα Εξι )
Δημητρίου)
Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου 11 (Εντεκα )
Μπίλιος Δημήτριος του Γεωργίου 12 (Δώδεκα )
Σελίδα 5 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 422 (Τετρακόσια Είκοσι Δύο ) 446 (Τετρακόσια Σαράντα Εξι )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Λυγκώνης Φώτιος του Αριστείδη 55 (Πενήντα Πέντε )
Βότσικα Χριστίνα του Κωνσταντίνου 35 (Τριάντα Πέντε )
Γρίβας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 134 (Εκατόν Τριάντα Τέσσερα )
Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου 198 (Εκατόν Ενενήντα Οκτώ )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 305 (Τριακόσια Πέντε ) 321 (Τριακόσια Είκοσι Ενα )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Λίλας Ανδρέας του Χρήστου 105 (Εκατόν Πέντε )
Γιαννείος Κωνσταντίνος του Θεοχάρη 83 (Ογδόντα Τρία )
Μήλη – Λυγκώνη Παρασκευή του Παρασκευά 37 (Τριάντα Επτά )
Σιδεράς Επαμεινώνδας του Δημητρίου 80 (Ογδόντα )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 27 (Είκοσι Επτά ) 65 (Εξήντα Πέντε )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Δρίβας Νικόλαος του Θεοδώρου 27 (Είκοσι Επτά )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 4 (Τέσσερα ) 8 (Οκτώ )
πολίτη(Κατσιπάνος Αναστάσιος του Χρήστου)
Καραπάνου Ευαγγελία του Παναγιώτη 4 (Τέσσερα )
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 429 (Τετρακόσια Είκοσι Εννέα ) 445 (Τετρακόσια Σαράντα Πέντε )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Λιοντάκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος 266 (Διακόσια Εξήντα Εξι )
Κολλιάς Ευάγγελος του Χρήστου 40 (Σαράντα )
Νικολέ – Κα’υ’μενάκη Κωνσταντίνα του Δημητρίου 55 (Πενήντα Πέντε )
Τριάντης Ζώης του Ευθυμίου 68 (Εξήντα Οκτώ )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 261 (Διακόσια Εξήντα Ενα ) 285 (Διακόσια Ογδόντα Πέντε )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη 118 (Εκατόν Δέκα Οκτώ )
Κακούρη Παναγιώτα του Παρασκευά 31 (Τριάντα Ενα )
Πιτσινέλης Παρασκευάς του Φωτίου 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Τριάντης Ιωάννης του Βασιλείου 58 (Πενήντα Οκτώ )
ΒΑΡΝΑΚΑ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 132 (Εκατόν Τριάντα Δύο ) 135 (Εκατόν Τριάντα Πέντε )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Γεωργαλή Λούλα του Αθανασίου 9 (Εννέα )
Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά 76 (Εβδομήντα Εξι )
Βασιλάκης Λάμπρος του Αναστασίου 40 (Σαράντα )
Κεραμιδά Κωνσταντίνα του Χρήστου 7 (Επτά )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 125 (Εκατόν Είκοσι Πέντε ) 133 (Εκατόν Τριάντα Τρία )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Λιότσος Σπυρίδων του Γεωργίου 30 (Τριάντα )
Καραπιπέρης Νικόλαος του Θεοδώρου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Λάσκαρης Γρηγόριος του Δημητρίου 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Πραμαγγιούλη Δημητρούλα του Ιωάννη 7 (Επτά )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 24 (Είκοσι Τέσσερα ) 28 (Είκοσι Οκτώ )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Πραμαγκιούλης Λάμπρος του Δημητρίου 24 (Είκοσι Τέσσερα )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 17 (Δέκα Επτά ) 17 (Δέκα Επτά )
Δημητρίου)
Καβαλιεράτου Νίκη του Γεωργίου 2 (Δύο )
Λάσκαρης Νικόλαος του Γρηγορίου 11 (Εντεκα )
Τσαμπιέρης Αναστάσιος του Ιωάννη 4 (Τέσσερα )
Σελίδα 6 από 7

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
ΜΥΤΙΚΑ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 181 (Εκατόν Ογδόντα Ενα ) 191 (Εκατόν Ενενήντα Ενα )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Βέρρη – Παπα’ι’ωάννου Ιωάννα του Βασιλείου 74 (Εβδομήντα Τέσσερα )
Κτενάς Διονύσιος του Γερασίμου 26 (Είκοσι Εξι )
Παπανικόλας Δημήτριος του Θεοδώρου 56 (Πενήντα Εξι )
Σταμάτη – Μπουζάκη Πηνελόπη του Γεωργίου 25 (Είκοσι Πέντε )
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 180 (Εκατόν Ογδόντα ) 184 (Εκατόν Ογδόντα Τέσσερα )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Φούντα – Χατζαρά Μαίρη του Ιωάννη 27 (Είκοσι Επτά )
Βασιλάκη Ελένη του Νικολάου 43 (Σαράντα Τρία )
Τζάλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου 97 (Ενενήντα Επτά )
Κεραμίδα – Μαρούλη Σπυριδούλα του Θωμά 13 (Δέκα Τρία )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 44 (Σαράντα Τέσσερα ) 61 (Εξήντα Ενα )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Βαρδής Απόστολος του Ευσταθίου 44 (Σαράντα Τέσσερα )
ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του 36 (Τριάντα Εξι ) 43 (Σαράντα Τρία )
Δημητρίου)
Τζεφρώνης Νικόλαος του Ιωάννη 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Παπαναστάση Ζωή του Δημητρίου 2 (Δύο )
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα ) 122 (Εκατόν Είκοσι Δύο )
– Σαμαρά Κωστούλα του Αντωνίου)
Μουρελά Όλγα του Παναγιώτη 19 (Δέκα Εννέα )
Τριποτσέρης Κωνσταντίνος του Ανδρέα 95 (Ενενήντα Πέντε )
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 72 (Εβδομήντα Δύο ) 77 (Εβδομήντα Επτά )
Ερωτόκριτος του Παναγιώτη)
Παβέλης Ευστάθιος του Γεωργίου 47 (Σαράντα Επτά )
Τριποτσέρης Ανδρέας του Γερασίμου 25 (Είκοσι Πέντε )
Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13 (Δέκα Τρία ) 20 (Είκοσι )
Αναδημιουργία(Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου)
Παβέλης Παρασκευάς του Δημητρίου 13 (Δέκα Τρία )
Σελίδα 7 από 7

Advertisements