ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Σελίδα 1 από 16

ΑΛΥΖΙΑΣ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης Ερωτόκριτος του 1292 (Χίλια Διακόσια Ενενήντα Δύο )
Πανταζής Απόστολος του Νικολάου 1708 (Χίλια Επτακόσια Οκτώ )
Λα’ι’νάς Κωνσταντίνος

του Ιωάννη 682 (Εξακόσια Ογδόντα Δύο )
Μουρκούσης Βασίλειος του Χρήστου 616 (Εξακόσια Δέκα Εξι )
Κακούρης Ηλίας του Φωτίου 588 (Πεντακόσια Ογδόντα Οκτώ )
Γεωργούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 586 (Πεντακόσια Ογδόντα Εξι )
Γκόλιας Παναγιώτης του Ιωάννη 573 (Πεντακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη 552 (Πεντακόσια Πενήντα Δύο )
Βραχάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνος 522 (Πεντακόσια Είκοσι Δύο )
Κυριάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 481 (Τετρακόσια Ογδόντα Ενα )
Γαζέτας Παναγιώτης του Σωκράτη 414 (Τετρακόσια Δέκα Τέσσερα )
Κα’υ’μενάκης Σπυρίδων του Παναγιώτη 402 (Τετρακόσια Δύο )
Λυμπεράτος Σπυρίδων του Γρηγορίου 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Λύτρας Παναγιώτης του Φωτίου 385 (Τριακόσια Ογδόντα Πέντε )
Ναούμης Νικόλαος του Ευθυμίου 382 (Τριακόσια Ογδόντα Δύο )
Λιβάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη 373 (Τριακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ψηλός Παντελής του Κωνσταντίνου 334 (Τριακόσια Τριάντα Τέσσερα )
Τσάρκος Βασίλειος του Ιωάννη 333 (Τριακόσια Τριάντα Τρία )
Σόμπολος Απόστολος του Γεωργίου 311 (Τριακόσια Εντεκα )
Τόγιας Χρήστος του Κωνσταντίνου 305 (Τριακόσια Πέντε )
Τζοβόλα Ουρανία (Ράνια) του Ιωάννη 303 (Τριακόσια Τρία )
Παληγεώργος Ηλίας του Γεωργίου 302 (Τριακόσια Δύο )
Μητσάνη – Κούγγελη Ιωάννα του Χριστοδούλου 299 (Διακόσια Ενενήντα Εννέα )
Ρηγάλος Χριστόδουλος του Παναγιώτη 292 (Διακόσια Ενενήντα Δύο )
Μαλιγιάννη Αλεξάνδρα του Αγγέλου 282 (Διακόσια Ογδόντα Δύο )
Αποστολάκη Σπυριδούλα (Ρούλα) του Νικολάου-Αλεξάνδρου 267 (Διακόσια Εξήντα Επτά )
Χολέβας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 262 (Διακόσια Εξήντα Δύο )
Βλαχοπάνος Ανδρέας του Παναγιώτη 258 (Διακόσια Πενήντα Οκτώ )
Γκούμας Γεώργιος του Βασιλείου 254 (Διακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Σταμουλάκης Σωτήριος του Αλεξάνδρου 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Κεραμίδας Γεώργιος του Παναγιώτη 231 (Διακόσια Τριάντα Ενα )
Γκάτσης Ηλίας του Ελευθερίου 224 (Διακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Δελαπόρτα – Λιβάνη Αικατερίνη του Ιωάννη 220 (Διακόσια Είκοσι )
Λιοπύρη – Τσάκαλη Σοφία του Περικλή 213 (Διακόσια Δέκα Τρία )
Τόντου Διονυσία (Ντενίς) του Ευαγγέλου 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 185 (Εκατόν Ογδόντα Πέντε )
Μαρκή Δήμητρα του Ιωάννη 184 (Εκατόν Ογδόντα Τέσσερα )
Κρικρής Σωτήριος του Θεοδώρου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Χανδάκιας Φώτιος του Σπυρίδωνος 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Τσιλίκη Παρασκευή του Βασιλείου 170 (Εκατόν Εβδομήντα )
Μπότσιος Γεράσιμος του Χρήστου 168 (Εκατόν Εξήντα Οκτώ )
Μπεκατώρος Στυλιανός του Γερασίμου 166 (Εκατόν Εξήντα Εξι )
Παβέλης Γεώργιος του Περικλή 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Χουλιαρά-Παπαζήση Αναστασία του Σταματίου 140 (Εκατόν Σαράντα )
Παπασπύρου-Κυριάκου Καλομοίρα του Μιχαήλ 135 (Εκατόν Τριάντα Πέντε )
Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Πέτρου 122 (Εκατόν Είκοσι Δύο )
Μπαρμπαρούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Καραχρήστος Σπυρίδων του Ανδρέα 89 (Ογδόντα Εννέα )
Σταρίδας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Παπατρέχας Ευστράτιος του Αντωνίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Κατσούλας Ιωάννης του Ευσταθίου 72 (Εβδομήντα Δύο )
Κολιού – Σκεπετάρη Ευδοκία του Σωτηρίου 69 (Εξήντα Εννέα )
Καρδής Δημήτριος του Φωτίου 52 (Πενήντα Δύο )
Κόκκαλη Ευγενία του Γεωργίου 41 (Σαράντα Ενα )
Ζώτου Ελένη του Δημητρίου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Σελίδα 2 από 16

ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη – Σαμαρά 1047 (Χίλια Σαράντα Επτά )
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης του Λεωνίδα 880 (Οκτακόσια Ογδόντα )
Καρφής Θωμάς του Βάγια 674 (Εξακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )
Κολοβός Χρήστος του Βασιλείου 662 (Εξακόσια Εξήντα Δύο )
Ζορμπάς Ιωάννης του Ανδρέα 643 (Εξακόσια Σαράντα Τρία )
Μητσάνης Ζώης του Χρήστου 530 (Πεντακόσια Τριάντα )
Ζώγας Νικόλαος του Αριστόδημου 486 (Τετρακόσια Ογδόντα Εξι )
Ταμπάκης Ηλίας του Αθανασίου 459 (Τετρακόσια Πενήντα Εννέα )
Νάκα- Κουτσουμπίνα Αγαθή του Ιωάννη 442 (Τετρακόσια Σαράντα Δύο )
Βελώνας Απόστολος του Περικλή 427 (Τετρακόσια Είκοσι Επτά )
Λυγκώνης Ανδρέας του Ευαγγέλου 400 (Τετρακόσια )
Μπίτας Νικόλαος του Βασιλείου 390 (Τριακόσια Ενενήντα )
Ρηγάλος Νικόλαος του Ανδρέα 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Μαγγίνας Ανδρέας του Αλεξάνδρου 354 (Τριακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Μπόνης Γρηγόριος του Ιωάννη 328 (Τριακόσια Είκοσι Οκτώ )
Μπουρνάζος Σπυρίδων του Θεοδώρου 324 (Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Λιοπύρη Ελένη του Φωτίου 321 (Τριακόσια Είκοσι Ενα )
Παπαναστάσης Στυλιανός του Γεωργίου 310 (Τριακόσια Δέκα )
Παληογιάννης Ευστάθιος του Δημητρίου 301 (Τριακόσια Ενα )
Ρούτσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Σακουφάκη Μαρία του Σταύρου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεόκλητου 289 (Διακόσια Ογδόντα Εννέα )
Γκόλια – Γιαννειού Ευγενία του Σωτηρίου 287 (Διακόσια Ογδόντα Επτά )
Δρακάς Βασίλειος του Ευσταθίου 280 (Διακόσια Ογδόντα )
Σάββας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 278 (Διακόσια Εβδομήντα Οκτώ )
Μακρυπίδης Ευστάθιος του Βασιλείου 275 (Διακόσια Εβδομήντα Πέντε )
Γατσουλιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 268 (Διακόσια Εξήντα Οκτώ )
Μπαρμπαρούσης Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 257 (Διακόσια Πενήντα Επτά )
Τσιλιμάντος Βασίλειος του Αθανασίου 241 (Διακόσια Σαράντα Ενα )
Γιώτης Αλέξανδρος του Παναγιώτη 237 (Διακόσια Τριάντα Επτά )
Κουτσομπίνα Ουρανία (Ρένια) του Θωμά 230 (Διακόσια Τριάντα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Δημητρίου 214 (Διακόσια Δέκα Τέσσερα )
Α’ι’δόνης Ευστάθιος του Επαμεινώνδα 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Τζογάνης Νικόλαος του Ιωάννη 181 (Εκατόν Ογδόντα Ενα )
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Χαριλάου 178 (Εκατόν Εβδομήντα Οκτώ )
Κουτρούμπα Ερασμία του Ηλία 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Σούλας Βασίλειος του Γεωργίου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Τριάντης Δημήτριος του Μιχαήλ 175 (Εκατόν Εβδομήντα Πέντε )
Τσόμπος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος 174 (Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερα )
Χαμπαίος Ιωάννης του Δημητρίου 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Καραγεώργος Άγγελος του Λάμπρου 169 (Εκατόν Εξήντα Εννέα )
Σκαρμούτσος Γεώργιος του Χρήστου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Γκάτσης Δημήτριος του Σωτηρίου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Παπαμάρκου – Σαμαντά Ελένη του Βασιλείου 142 (Εκατόν Σαράντα Δύο )
Μπαλτούμας Βασίλειος του Νικολάου 130 (Εκατόν Τριάντα )
Μαργώνης Πέτρος του Νικολάου 127 (Εκατόν Είκοσι Επτά )
Κορώσης Κωνσταντίνος του Χρήστου 125 (Εκατόν Είκοσι Πέντε )
Παπαναστάσης Δημήτριος του Θεοδώρου 119 (Εκατόν Δέκα Εννέα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα )
Ζαμπέλης Βασίλειος του Δημητρίου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Πανάγου Καλυψώ του Γεωργίου 110 (Εκατόν Δέκα )
Κούτρα – Ψωμά Σοφία του Ιωάννη 90 (Ενενήντα )
Τσουκαλή Ευθυμία του Χρήστου 87 (Ογδόντα Επτά )
Πλεξίδα – Γκάτση Χαρίκλεια του Δημητρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Μπουζάκη Πηνελόπη του Χρυσοστόμου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Σελίδα 3 από 16

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 226 (Διακόσια Είκοσι Εξι )
Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη 300 (Τριακόσια )
Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη 253 (Διακόσια Πενήντα Τρία )
Κούστας Παναγιώτης του Ιωάννη 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Σαλτογιάννης Χρήστος του Γεωργίου 229 (Διακόσια Είκοσι Εννέα )
Πουρνάρας Γεώργιος του Νικολάου 188 (Εκατόν Ογδόντα Οκτώ )
Μακρής Διονύσιος του Αλεξάνδρου 136 (Εκατόν Τριάντα Εξι )
Βλάχος Γαβριήλ του Παντελή 132 (Εκατόν Τριάντα Δύο )
Παληγεώργος Ευστάθιος του Κωνσταντίνου 129 (Εκατόν Είκοσι Εννέα )
Σκάντζας Νικόλαος του Χρήστου 124 (Εκατόν Είκοσι Τέσσερα )
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος του Αποστόλου 108 (Εκατόν Οκτώ )
Κουτσομπίνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου 106 (Εκατόν Εξι )
Γερογιάννης Γεράσιμος του Αλεξάνδρου 93 (Ενενήντα Τρία )
Λιβάνης Θεόδωρος του Βασιλείου 91 (Ενενήντα Ενα )
Μακρυπίδης Δημοσθένης του Χρήστου 91 (Ενενήντα Ενα )
Παπασπύρος Γεώργιος του Παντελή 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κατσιγιάννης Θεόδωρος του Βασιλείου 83 (Ογδόντα Τρία )
Λύτρας Ηρακλής του Γεωργίου 74 (Εβδομήντα Τέσσερα )
Καραγεώργος Λεωνίδας του Ιωάννη 72 (Εβδομήντα Δύο )
Σαλτογιάννη Βασιλική του Ζώη 67 (Εξήντα Επτά )
Καλα’ι’τζίδου Παρασκευή του Δημητρίου 66 (Εξήντα Εξι )
Τσιλίκης Κωνσταντίνος του Τηλέμαχου 65 (Εξήντα Πέντε )
Σαλτού Ευαγγελία του Χρήστου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Βασιλάκη Αθανασία του Σπυρίδωνος 62 (Εξήντα Δύο )
Καραγιάννης Θεόδωρος του Μιχαήλ 61 (Εξήντα Ενα )
Γερογιάννης Χρήστος του Κωνσταντίνου 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου 52 (Πενήντα Δύο )
Σκέντος Αλέξιος του Γρηγορίου 49 (Σαράντα Εννέα )
Μπούρα Αγγελική του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Καραβασίλης Δημήτριος του Αναστασίου 47 (Σαράντα Επτά )
Σταρίδας Κωσταγιάννης του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Θεοδώρου 46 (Σαράντα Εξι )
Μακρυπίδης Λεωτυχίδης του Χαριλάου 43 (Σαράντα Τρία )
Ράντζος Κωνσταντίνος του Χρήστου 43 (Σαράντα Τρία )
Ζαβιτσάνος Δημήτριος του Ιωάννη 43 (Σαράντα Τρία )
Λιβάνης Σπυρίδων του Θεοδώρου 42 (Σαράντα Δύο )
Χάιδου Χρυσούλα του Δημητρίου 39 (Τριάντα Εννέα )
Μπεκατώρου Αργυρώ του Παναγιώτη 38 (Τριάντα Οκτώ )
Χούτα Μαρία του Αριστείδη 36 (Τριάντα Εξι )
Λεγάτος Βασίλειος του Γεωργίου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Φραγκογιάννης Δημήτριος του Χρήστου 32 (Τριάντα Δύο )
Ταπραντζής Αλέξανδρος του Χριστοφόρου 31 (Τριάντα Ενα )
Ζαρκαδούλας Νικόλαος του Δημητρίου 31 (Τριάντα Ενα )
Σκυφτούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 30 (Τριάντα )
Μπόνης Γεώργιος του Ευαγγέλου 25 (Είκοσι Πέντε )
Γαλάνης Δημήτριος του Ηλία 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Μουρελάς Κωνσταντίνος του Ξενοφώντα 23 (Είκοσι Τρία )
Ψωμάς Αναστάσιος του Αθανασίου 20 (Είκοσι )
Μπίλης Θεόδωρος του Νικολάου 17 (Δέκα Επτά )
Τσαμπαλά Περσεφόνη του Στεφάνου 16 (Δέκα Εξι )
Κοτσάνης Περικλής του Κωνσταντίνου 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 4 από 16

ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου) 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα )
Βότσης Παναγιώτης του Γερασίμου 134 (Εκατόν Τριάντα Τέσσερα )
Λιάγκος Αθανάσιος του Παντελή 113 (Εκατόν Δέκα Τρία )
Τσαμπιέρης Ευστάθιος του Ιωάννη 108 (Εκατόν Οκτώ )
Ζαφείρης Ιωάννης του Χαράλαμπου 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κουτσομπίνας Δημήτριος του Γεωργίου 83 (Ογδόντα Τρία )
Κομπλίτσης Δημήτριος του Φωτίου 76 (Εβδομήντα Εξι )
Καβαλιεράτος Γεώργιος του Στρατολαζάρου 73 (Εβδομήντα Τρία )
Κοτρότσος Αντώνιος του Γεωργίου 65 (Εξήντα Πέντε )
Παπαζώη Ευτυχία του Ευθυμίου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Σκουτέρης Βασίλειος του Οδυσσέα 61 (Εξήντα Ενα )
Καραμπάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου 60 (Εξήντα )
Χριστονίκος Ιωάννης του Φωτίου 59 (Πενήντα Εννέα )
Χατζαράς Αναστάσιος του Αθανασίου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Λιάγγου Αικατερίνη του Σπυρίδωνος 58 (Πενήντα Οκτώ )
Νίτσας Χρήστος του Δημητρίου 51 (Πενήντα Ενα )
Πένια Γεωργία του Ετεοκλή 46 (Σαράντα Εξι )
Τσουκαλής Σπυρίδων του Ιωάννη 45 (Σαράντα Πέντε )
Μημηγιάννης Δημήτριος του Γρηγορίου 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Αντώνιος του Παναγιώτη 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Τσιλίκας Ευστράτιος του Αποστόλου 41 (Σαράντα Ενα )
Ράπτη Σπυριδούλα του Ηλία 41 (Σαράντα Ενα )
Τσόμπος Αιμίλιος του Γεωργίου 35 (Τριάντα Πέντε )
Κολλιάς Παρασκευάς του Θεοδώρου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Φώτιος του Χαριλάου 33 (Τριάντα Τρία )
Παπαμήτσος Γεώργιος του Σταμούλη 32 (Τριάντα Δύο )
Καρακώστας Γεράσιμος του Ηλία 30 (Τριάντα )
Σαρδέλη Βαρβάρα του Βασιλείου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μπενέκου Βασιλική του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Φράγκου Αλίκη συζ. Σπυρίδωνος 26 (Είκοσι Εξι )
Καρυώτη Ευαγγέλια του Κωνσταντίνου 20 (Είκοσι )
Λιόλιος Παναγιώτης του Γεωργίου 17 (Δέκα Επτά )
Σταρίδα Παναγιώτα του Κωνσταντίνου 16 (Δέκα Εξι )
Μότσος Αθανάσιος του Ταξιάρχη 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 5 από 16

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον πολίτη(Κατσιπάνος 35 (Τριάντα Πέντε )
Καλαντζής Νικόλαος του Φιλίππου 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Βραχάς Γεώργιος του Χρήστου 146 (Εκατόν Σαράντα Εξι )
Καπότη Μαριάννα του Δημητρίου 139 (Εκατόν Τριάντα Εννέα )
Καραπάνος Φώτιος του Ευσταθίου 99 (Ενενήντα Εννέα )
Αποστολάκης Ευάγγελος του Χρήστου 96 (Ενενήντα Εξι )
Σαλαγιάννης Ηλίας του Σπυρίδωνος 77 (Εβδομήντα Επτά )
Ρούτσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Καρακώστας Χρήστος του Κων/νου 63 (Εξήντα Τρία )
Μπουκοβάλας Δημήτριος του Ιωάννη 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Κουτσομπίνας Μιχαήλ του Φωτίου 32 (Τριάντα Δύο )
Πούλιος Βασίλειος του Ευσταθίου 30 (Τριάντα )
Μανδύλης Φώτιος του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μήτας Ιωάννης του Θεοδώρου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Μαυρέλη Χριστίνα του Λάμπρου 26 (Είκοσι Εξι )
Κατσιπάνος Βασίλειος του Γεωργίου 25 (Είκοσι Πέντε )
Δημητριάδη Μαρκέλλα του Προδρόμου 22 (Είκοσι Δύο )
Σκαρογιάννης Κωνσταντίνος του Φωτίου 19 (Δέκα Εννέα )
Κατσιπάνου Μαρία συζ. Αναστασίου 13 (Δέκα Τρία )
Φραγκογιάννης Αγγελής του Γεωργίου 13 (Δέκα Τρία )
Κατσιπάνου Αργυρώ του Βασιλείου 13 (Δέκα Τρία )
Κα’ι’μακάς Βασίλειος του Νικολάου 10 (Δέκα )
Σκούρτη Αθηνά του Σπυρίδωνος 9 (Εννέα )
Πολύμερος Βασίλειος του Νικολάου 8 (Οκτώ )
Μανίκας Δημήτριος του Σταύρου 7 (Επτά )
Γιαννιάς Αριστείδης του Φωτίου 6 (Εξι )
Ντρέλλια Θεοδώρα του Φωτίου 4 (Τέσσερα )
Βακράκος Γεώργιος του Σπυρίδωνος 4 (Τέσσερα )
Κατσιπάνου Παρασκευή συζ. Βασιλείου 3 (Τρία )
Γαλανός Χρυσόστομος του Γεωργίου 3 (Τρία )
Γαλανού Ευαγγελία του Γεωργίου 2 (Δύο )
Σελίδα 6 από 16

ΑΣΤΑΚΟΥ
ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης Ερωτόκριτος του 2807 (Δύο Χιλ. Οκτακόσια Επτά )
Πανταζής Απόστολος του Νικολάου 1708 (Χίλια Επτακόσια Οκτώ )
Λα’ι’νάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 682 (Εξακόσια Ογδόντα Δύο )
Μουρκούσης Βασίλειος του Χρήστου 616 (Εξακόσια Δέκα Εξι )
Κακούρης Ηλίας του Φωτίου 588 (Πεντακόσια Ογδόντα Οκτώ )
Γεωργούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 586 (Πεντακόσια Ογδόντα Εξι )
Γκόλιας Παναγιώτης του Ιωάννη 573 (Πεντακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη 552 (Πεντακόσια Πενήντα Δύο )
Βραχάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνος 522 (Πεντακόσια Είκοσι Δύο )
Κυριάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 481 (Τετρακόσια Ογδόντα Ενα )
Γαζέτας Παναγιώτης του Σωκράτη 414 (Τετρακόσια Δέκα Τέσσερα )
Κα’υ’μενάκης Σπυρίδων του Παναγιώτη 402 (Τετρακόσια Δύο )
Λυμπεράτος Σπυρίδων του Γρηγορίου 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Λύτρας Παναγιώτης του Φωτίου 385 (Τριακόσια Ογδόντα Πέντε )
Ναούμης Νικόλαος του Ευθυμίου 382 (Τριακόσια Ογδόντα Δύο )
Λιβάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη 373 (Τριακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ψηλός Παντελής του Κωνσταντίνου 334 (Τριακόσια Τριάντα Τέσσερα )
Τσάρκος Βασίλειος του Ιωάννη 333 (Τριακόσια Τριάντα Τρία )
Σόμπολος Απόστολος του Γεωργίου 311 (Τριακόσια Εντεκα )
Τόγιας Χρήστος του Κωνσταντίνου 305 (Τριακόσια Πέντε )
Τζοβόλα Ουρανία (Ράνια) του Ιωάννη 303 (Τριακόσια Τρία )
Παληγεώργος Ηλίας του Γεωργίου 302 (Τριακόσια Δύο )
Μητσάνη – Κούγγελη Ιωάννα του Χριστοδούλου 299 (Διακόσια Ενενήντα Εννέα )
Ρηγάλος Χριστόδουλος του Παναγιώτη 292 (Διακόσια Ενενήντα Δύο )
Μαλιγιάννη Αλεξάνδρα του Αγγέλου 282 (Διακόσια Ογδόντα Δύο )
Αποστολάκη Σπυριδούλα (Ρούλα) του Νικολάου-Αλεξάνδρου 267 (Διακόσια Εξήντα Επτά )
Χολέβας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 262 (Διακόσια Εξήντα Δύο )
Βλαχοπάνος Ανδρέας του Παναγιώτη 258 (Διακόσια Πενήντα Οκτώ )
Γκούμας Γεώργιος του Βασιλείου 254 (Διακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Σταμουλάκης Σωτήριος του Αλεξάνδρου 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Κεραμίδας Γεώργιος του Παναγιώτη 231 (Διακόσια Τριάντα Ενα )
Γκάτσης Ηλίας του Ελευθερίου 224 (Διακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Δελαπόρτα – Λιβάνη Αικατερίνη του Ιωάννη 220 (Διακόσια Είκοσι )
Λιοπύρη – Τσάκαλη Σοφία του Περικλή 213 (Διακόσια Δέκα Τρία )
Τόντου Διονυσία (Ντενίς) του Ευαγγέλου 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 185 (Εκατόν Ογδόντα Πέντε )
Μαρκή Δήμητρα του Ιωάννη 184 (Εκατόν Ογδόντα Τέσσερα )
Κρικρής Σωτήριος του Θεοδώρου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Χανδάκιας Φώτιος του Σπυρίδωνος 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Τσιλίκη Παρασκευή του Βασιλείου 170 (Εκατόν Εβδομήντα )
Μπότσιος Γεράσιμος του Χρήστου 168 (Εκατόν Εξήντα Οκτώ )
Μπεκατώρος Στυλιανός του Γερασίμου 166 (Εκατόν Εξήντα Εξι )
Παβέλης Γεώργιος του Περικλή 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Χουλιαρά-Παπαζήση Αναστασία του Σταματίου 140 (Εκατόν Σαράντα )
Παπασπύρου-Κυριάκου Καλομοίρα του Μιχαήλ 135 (Εκατόν Τριάντα Πέντε )
Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Πέτρου 122 (Εκατόν Είκοσι Δύο )
Μπαρμπαρούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Καραχρήστος Σπυρίδων του Ανδρέα 89 (Ογδόντα Εννέα )
Σταρίδας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Παπατρέχας Ευστράτιος του Αντωνίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Κατσούλας Ιωάννης του Ευσταθίου 72 (Εβδομήντα Δύο )
Κολιού – Σκεπετάρη Ευδοκία του Σωτηρίου 69 (Εξήντα Εννέα )
Καρδής Δημήτριος του Φωτίου 52 (Πενήντα Δύο )
Κόκκαλη Ευγενία του Γεωργίου 41 (Σαράντα Ενα )
Ζώτου Ελένη του Δημητρίου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Σελίδα 7 από 16

ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη – Σαμαρά 2595 (Δύο Χιλ. Πεντακόσια Ενενήντα
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης του Λεωνίδα 880 (Οκτακόσια Ογδόντα )
Καρφής Θωμάς του Βάγια 674 (Εξακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )
Κολοβός Χρήστος του Βασιλείου 662 (Εξακόσια Εξήντα Δύο )
Ζορμπάς Ιωάννης του Ανδρέα 643 (Εξακόσια Σαράντα Τρία )
Μητσάνης Ζώης του Χρήστου 530 (Πεντακόσια Τριάντα )
Ζώγας Νικόλαος του Αριστόδημου 486 (Τετρακόσια Ογδόντα Εξι )
Ταμπάκης Ηλίας του Αθανασίου 459 (Τετρακόσια Πενήντα Εννέα )
Νάκα- Κουτσουμπίνα Αγαθή του Ιωάννη 442 (Τετρακόσια Σαράντα Δύο )
Βελώνας Απόστολος του Περικλή 427 (Τετρακόσια Είκοσι Επτά )
Λυγκώνης Ανδρέας του Ευαγγέλου 400 (Τετρακόσια )
Μπίτας Νικόλαος του Βασιλείου 390 (Τριακόσια Ενενήντα )
Ρηγάλος Νικόλαος του Ανδρέα 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Μαγγίνας Ανδρέας του Αλεξάνδρου 354 (Τριακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Μπόνης Γρηγόριος του Ιωάννη 328 (Τριακόσια Είκοσι Οκτώ )
Μπουρνάζος Σπυρίδων του Θεοδώρου 324 (Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Λιοπύρη Ελένη του Φωτίου 321 (Τριακόσια Είκοσι Ενα )
Παπαναστάσης Στυλιανός του Γεωργίου 310 (Τριακόσια Δέκα )
Παληογιάννης Ευστάθιος του Δημητρίου 301 (Τριακόσια Ενα )
Σακουφάκη Μαρία του Σταύρου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Ρούτσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεόκλητου 289 (Διακόσια Ογδόντα Εννέα )
Γκόλια – Γιαννειού Ευγενία του Σωτηρίου 287 (Διακόσια Ογδόντα Επτά )
Δρακάς Βασίλειος του Ευσταθίου 280 (Διακόσια Ογδόντα )
Σάββας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 278 (Διακόσια Εβδομήντα Οκτώ )
Μακρυπίδης Ευστάθιος του Βασιλείου 275 (Διακόσια Εβδομήντα Πέντε )
Γατσουλιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 268 (Διακόσια Εξήντα Οκτώ )
Μπαρμπαρούσης Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 257 (Διακόσια Πενήντα Επτά )
Τσιλιμάντος Βασίλειος του Αθανασίου 241 (Διακόσια Σαράντα Ενα )
Γιώτης Αλέξανδρος του Παναγιώτη 237 (Διακόσια Τριάντα Επτά )
Κουτσομπίνα Ουρανία (Ρένια) του Θωμά 230 (Διακόσια Τριάντα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Δημητρίου 214 (Διακόσια Δέκα Τέσσερα )
Α’ι’δόνης Ευστάθιος του Επαμεινώνδα 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Τζογάνης Νικόλαος του Ιωάννη 181 (Εκατόν Ογδόντα Ενα )
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Χαριλάου 178 (Εκατόν Εβδομήντα Οκτώ )
Κουτρούμπα Ερασμία του Ηλία 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Σούλας Βασίλειος του Γεωργίου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Τριάντης Δημήτριος του Μιχαήλ 175 (Εκατόν Εβδομήντα Πέντε )
Τσόμπος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος 174 (Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερα )
Χαμπαίος Ιωάννης του Δημητρίου 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Καραγεώργος Άγγελος του Λάμπρου 169 (Εκατόν Εξήντα Εννέα )
Σκαρμούτσος Γεώργιος του Χρήστου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Γκάτσης Δημήτριος του Σωτηρίου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Παπαμάρκου – Σαμαντά Ελένη του Βασιλείου 142 (Εκατόν Σαράντα Δύο )
Μπαλτούμας Βασίλειος του Νικολάου 130 (Εκατόν Τριάντα )
Μαργώνης Πέτρος του Νικολάου 127 (Εκατόν Είκοσι Επτά )
Κορώσης Κωνσταντίνος του Χρήστου 125 (Εκατόν Είκοσι Πέντε )
Παπαναστάσης Δημήτριος του Θεοδώρου 119 (Εκατόν Δέκα Εννέα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα )
Ζαμπέλης Βασίλειος του Δημητρίου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Πανάγου Καλυψώ του Γεωργίου 110 (Εκατόν Δέκα )
Κούτρα – Ψωμά Σοφία του Ιωάννη 90 (Ενενήντα )
Τσουκαλή Ευθυμία του Χρήστου 87 (Ογδόντα Επτά )
Πλεξίδα – Γκάτση Χαρίκλεια του Δημητρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Μπουζάκη Πηνελόπη του Χρυσοστόμου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Σελίδα 8 από 16

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 622 (Εξακόσια Είκοσι Δύο )
Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη 300 (Τριακόσια )
Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη 253 (Διακόσια Πενήντα Τρία )
Κούστας Παναγιώτης του Ιωάννη 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Σαλτογιάννης Χρήστος του Γεωργίου 229 (Διακόσια Είκοσι Εννέα )
Πουρνάρας Γεώργιος του Νικολάου 188 (Εκατόν Ογδόντα Οκτώ )
Μακρής Διονύσιος του Αλεξάνδρου 136 (Εκατόν Τριάντα Εξι )
Βλάχος Γαβριήλ του Παντελή 132 (Εκατόν Τριάντα Δύο )
Παληγεώργος Ευστάθιος του Κωνσταντίνου 129 (Εκατόν Είκοσι Εννέα )
Σκάντζας Νικόλαος του Χρήστου 124 (Εκατόν Είκοσι Τέσσερα )
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος του Αποστόλου 108 (Εκατόν Οκτώ )
Κουτσομπίνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου 106 (Εκατόν Εξι )
Γερογιάννης Γεράσιμος του Αλεξάνδρου 93 (Ενενήντα Τρία )
Λιβάνης Θεόδωρος του Βασιλείου 91 (Ενενήντα Ενα )
Μακρυπίδης Δημοσθένης του Χρήστου 91 (Ενενήντα Ενα )
Παπασπύρος Γεώργιος του Παντελή 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κατσιγιάννης Θεόδωρος του Βασιλείου 83 (Ογδόντα Τρία )
Λύτρας Ηρακλής του Γεωργίου 74 (Εβδομήντα Τέσσερα )
Καραγεώργος Λεωνίδας του Ιωάννη 72 (Εβδομήντα Δύο )
Σαλτογιάννη Βασιλική του Ζώη 67 (Εξήντα Επτά )
Καλα’ι’τζίδου Παρασκευή του Δημητρίου 66 (Εξήντα Εξι )
Τσιλίκης Κωνσταντίνος του Τηλέμαχου 65 (Εξήντα Πέντε )
Σαλτού Ευαγγελία του Χρήστου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Βασιλάκη Αθανασία του Σπυρίδωνος 62 (Εξήντα Δύο )
Καραγιάννης Θεόδωρος του Μιχαήλ 61 (Εξήντα Ενα )
Γερογιάννης Χρήστος του Κωνσταντίνου 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου 52 (Πενήντα Δύο )
Σκέντος Αλέξιος του Γρηγορίου 49 (Σαράντα Εννέα )
Σταρίδας Κωσταγιάννης του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Καραβασίλης Δημήτριος του Αναστασίου 47 (Σαράντα Επτά )
Μπούρα Αγγελική του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Θεοδώρου 46 (Σαράντα Εξι )
Μακρυπίδης Λεωτυχίδης του Χαριλάου 43 (Σαράντα Τρία )
Ζαβιτσάνος Δημήτριος του Ιωάννη 43 (Σαράντα Τρία )
Ράντζος Κωνσταντίνος του Χρήστου 43 (Σαράντα Τρία )
Λιβάνης Σπυρίδων του Θεοδώρου 42 (Σαράντα Δύο )
Χάιδου Χρυσούλα του Δημητρίου 39 (Τριάντα Εννέα )
Μπεκατώρου Αργυρώ του Παναγιώτη 38 (Τριάντα Οκτώ )
Χούτα Μαρία του Αριστείδη 36 (Τριάντα Εξι )
Λεγάτος Βασίλειος του Γεωργίου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Φραγκογιάννης Δημήτριος του Χρήστου 32 (Τριάντα Δύο )
Ταπραντζής Αλέξανδρος του Χριστοφόρου 31 (Τριάντα Ενα )
Ζαρκαδούλας Νικόλαος του Δημητρίου 31 (Τριάντα Ενα )
Σκυφτούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 30 (Τριάντα )
Μπόνης Γεώργιος του Ευαγγέλου 25 (Είκοσι Πέντε )
Γαλάνης Δημήτριος του Ηλία 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Μουρελάς Κωνσταντίνος του Ξενοφώντα 23 (Είκοσι Τρία )
Ψωμάς Αναστάσιος του Αθανασίου 20 (Είκοσι )
Μπίλης Θεόδωρος του Νικολάου 17 (Δέκα Επτά )
Τσαμπαλά Περσεφόνη του Στεφάνου 16 (Δέκα Εξι )
Κοτσάνης Περικλής του Κωνσταντίνου 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 9 από 16

ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου) 321 (Τριακόσια Είκοσι Ενα )
Βότσης Παναγιώτης του Γερασίμου 134 (Εκατόν Τριάντα Τέσσερα )
Λιάγκος Αθανάσιος του Παντελή 113 (Εκατόν Δέκα Τρία )
Τσαμπιέρης Ευστάθιος του Ιωάννη 108 (Εκατόν Οκτώ )
Ζαφείρης Ιωάννης του Χαράλαμπου 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κουτσομπίνας Δημήτριος του Γεωργίου 83 (Ογδόντα Τρία )
Κομπλίτσης Δημήτριος του Φωτίου 76 (Εβδομήντα Εξι )
Καβαλιεράτος Γεώργιος του Στρατολαζάρου 73 (Εβδομήντα Τρία )
Κοτρότσος Αντώνιος του Γεωργίου 65 (Εξήντα Πέντε )
Παπαζώη Ευτυχία του Ευθυμίου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Σκουτέρης Βασίλειος του Οδυσσέα 61 (Εξήντα Ενα )
Καραμπάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου 60 (Εξήντα )
Χριστονίκος Ιωάννης του Φωτίου 59 (Πενήντα Εννέα )
Λιάγγου Αικατερίνη του Σπυρίδωνος 58 (Πενήντα Οκτώ )
Χατζαράς Αναστάσιος του Αθανασίου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Νίτσας Χρήστος του Δημητρίου 51 (Πενήντα Ενα )
Πένια Γεωργία του Ετεοκλή 46 (Σαράντα Εξι )
Τσουκαλής Σπυρίδων του Ιωάννη 45 (Σαράντα Πέντε )
Μημηγιάννης Δημήτριος του Γρηγορίου 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Αντώνιος του Παναγιώτη 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Τσιλίκας Ευστράτιος του Αποστόλου 41 (Σαράντα Ενα )
Ράπτη Σπυριδούλα του Ηλία 41 (Σαράντα Ενα )
Τσόμπος Αιμίλιος του Γεωργίου 35 (Τριάντα Πέντε )
Κολλιάς Παρασκευάς του Θεοδώρου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Φώτιος του Χαριλάου 33 (Τριάντα Τρία )
Παπαμήτσος Γεώργιος του Σταμούλη 32 (Τριάντα Δύο )
Καρακώστας Γεράσιμος του Ηλία 30 (Τριάντα )
Σαρδέλη Βαρβάρα του Βασιλείου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μπενέκου Βασιλική του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Φράγκου Αλίκη συζ. Σπυρίδωνος 26 (Είκοσι Εξι )
Καρυώτη Ευαγγέλια του Κωνσταντίνου 20 (Είκοσι )
Λιόλιος Παναγιώτης του Γεωργίου 17 (Δέκα Επτά )
Σταρίδα Παναγιώτα του Κωνσταντίνου 16 (Δέκα Εξι )
Μότσος Αθανάσιος του Ταξιάρχη 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 10 από 16

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον πολίτη(Κατσιπάνος 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Καλαντζής Νικόλαος του Φιλίππου 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Βραχάς Γεώργιος του Χρήστου 146 (Εκατόν Σαράντα Εξι )
Καπότη Μαριάννα του Δημητρίου 139 (Εκατόν Τριάντα Εννέα )
Καραπάνος Φώτιος του Ευσταθίου 99 (Ενενήντα Εννέα )
Αποστολάκης Ευάγγελος του Χρήστου 96 (Ενενήντα Εξι )
Σαλαγιάννης Ηλίας του Σπυρίδωνος 77 (Εβδομήντα Επτά )
Ρούτσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Καρακώστας Χρήστος του Κων/νου 63 (Εξήντα Τρία )
Μπουκοβάλας Δημήτριος του Ιωάννη 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Κουτσομπίνας Μιχαήλ του Φωτίου 32 (Τριάντα Δύο )
Πούλιος Βασίλειος του Ευσταθίου 30 (Τριάντα )
Μανδύλης Φώτιος του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μήτας Ιωάννης του Θεοδώρου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Μαυρέλη Χριστίνα του Λάμπρου 26 (Είκοσι Εξι )
Κατσιπάνος Βασίλειος του Γεωργίου 25 (Είκοσι Πέντε )
Δημητριάδη Μαρκέλλα του Προδρόμου 22 (Είκοσι Δύο )
Σκαρογιάννης Κωνσταντίνος του Φωτίου 19 (Δέκα Εννέα )
Κατσιπάνου Αργυρώ του Βασιλείου 13 (Δέκα Τρία )
Κατσιπάνου Μαρία συζ. Αναστασίου 13 (Δέκα Τρία )
Φραγκογιάννης Αγγελής του Γεωργίου 13 (Δέκα Τρία )
Κα’ι’μακάς Βασίλειος του Νικολάου 10 (Δέκα )
Σκούρτη Αθηνά του Σπυρίδωνος 9 (Εννέα )
Πολύμερος Βασίλειος του Νικολάου 8 (Οκτώ )
Μανίκας Δημήτριος του Σταύρου 7 (Επτά )
Γιαννιάς Αριστείδης του Φωτίου 6 (Εξι )
Βακράκος Γεώργιος του Σπυρίδωνος 4 (Τέσσερα )
Ντρέλλια Θεοδώρα του Φωτίου 4 (Τέσσερα )
Γαλανός Χρυσόστομος του Γεωργίου 3 (Τρία )
Κατσιπάνου Παρασκευή συζ. Βασιλείου 3 (Τρία )
Γαλανού Ευαγγελία του Γεωργίου 2 (Δύο )
Σελίδα 11 από 16

ΦΥΤΕΙΩΝ
ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή ευθύνης(Κουμουνδράκη – Σαμαρά 764 (Επτακόσια Εξήντα Τέσσερα )
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης του Λεωνίδα 880 (Οκτακόσια Ογδόντα )
Καρφής Θωμάς του Βάγια 674 (Εξακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )
Κολοβός Χρήστος του Βασιλείου 662 (Εξακόσια Εξήντα Δύο )
Ζορμπάς Ιωάννης του Ανδρέα 643 (Εξακόσια Σαράντα Τρία )
Μητσάνης Ζώης του Χρήστου 530 (Πεντακόσια Τριάντα )
Ζώγας Νικόλαος του Αριστόδημου 486 (Τετρακόσια Ογδόντα Εξι )
Ταμπάκης Ηλίας του Αθανασίου 459 (Τετρακόσια Πενήντα Εννέα )
Νάκα- Κουτσουμπίνα Αγαθή του Ιωάννη 442 (Τετρακόσια Σαράντα Δύο )
Βελώνας Απόστολος του Περικλή 427 (Τετρακόσια Είκοσι Επτά )
Λυγκώνης Ανδρέας του Ευαγγέλου 400 (Τετρακόσια )
Μπίτας Νικόλαος του Βασιλείου 390 (Τριακόσια Ενενήντα )
Ρηγάλος Νικόλαος του Ανδρέα 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Μαγγίνας Ανδρέας του Αλεξάνδρου 354 (Τριακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Μπόνης Γρηγόριος του Ιωάννη 328 (Τριακόσια Είκοσι Οκτώ )
Μπουρνάζος Σπυρίδων του Θεοδώρου 324 (Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Λιοπύρη Ελένη του Φωτίου 321 (Τριακόσια Είκοσι Ενα )
Παπαναστάσης Στυλιανός του Γεωργίου 310 (Τριακόσια Δέκα )
Παληογιάννης Ευστάθιος του Δημητρίου 301 (Τριακόσια Ενα )
Ρούτσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Σακουφάκη Μαρία του Σταύρου 294 (Διακόσια Ενενήντα Τέσσερα )
Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεόκλητου 289 (Διακόσια Ογδόντα Εννέα )
Γκόλια – Γιαννειού Ευγενία του Σωτηρίου 287 (Διακόσια Ογδόντα Επτά )
Δρακάς Βασίλειος του Ευσταθίου 280 (Διακόσια Ογδόντα )
Σάββας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 278 (Διακόσια Εβδομήντα Οκτώ )
Μακρυπίδης Ευστάθιος του Βασιλείου 275 (Διακόσια Εβδομήντα Πέντε )
Γατσουλιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 268 (Διακόσια Εξήντα Οκτώ )
Μπαρμπαρούσης Θεόδωρος του Σπυρίδωνος 257 (Διακόσια Πενήντα Επτά )
Τσιλιμάντος Βασίλειος του Αθανασίου 241 (Διακόσια Σαράντα Ενα )
Γιώτης Αλέξανδρος του Παναγιώτη 237 (Διακόσια Τριάντα Επτά )
Κουτσομπίνα Ουρανία (Ρένια) του Θωμά 230 (Διακόσια Τριάντα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Δημητρίου 214 (Διακόσια Δέκα Τέσσερα )
Α’ι’δόνης Ευστάθιος του Επαμεινώνδα 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Τζογάνης Νικόλαος του Ιωάννη 181 (Εκατόν Ογδόντα Ενα )
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Χαριλάου 178 (Εκατόν Εβδομήντα Οκτώ )
Κουτρούμπα Ερασμία του Ηλία 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Σούλας Βασίλειος του Γεωργίου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Τριάντης Δημήτριος του Μιχαήλ 175 (Εκατόν Εβδομήντα Πέντε )
Τσόμπος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος 174 (Εκατόν Εβδομήντα Τέσσερα )
Χαμπαίος Ιωάννης του Δημητρίου 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Καραγεώργος Άγγελος του Λάμπρου 169 (Εκατόν Εξήντα Εννέα )
Γκάτσης Δημήτριος του Σωτηρίου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Σκαρμούτσος Γεώργιος του Χρήστου 153 (Εκατόν Πενήντα Τρία )
Παπαμάρκου – Σαμαντά Ελένη του Βασιλείου 142 (Εκατόν Σαράντα Δύο )
Μπαλτούμας Βασίλειος του Νικολάου 130 (Εκατόν Τριάντα )
Μαργώνης Πέτρος του Νικολάου 127 (Εκατόν Είκοσι Επτά )
Κορώσης Κωνσταντίνος του Χρήστου 125 (Εκατόν Είκοσι Πέντε )
Παπαναστάσης Δημήτριος του Θεοδώρου 119 (Εκατόν Δέκα Εννέα )
Καϋμενάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου 114 (Εκατόν Δέκα Τέσσερα )
Ζαμπέλης Βασίλειος του Δημητρίου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Πανάγου Καλυψώ του Γεωργίου 110 (Εκατόν Δέκα )
Κούτρα – Ψωμά Σοφία του Ιωάννη 90 (Ενενήντα )
Τσουκαλή Ευθυμία του Χρήστου 87 (Ογδόντα Επτά )
Πλεξίδα – Γκάτση Χαρίκλεια του Δημητρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Μπουζάκη Πηνελόπη του Χρυσοστόμου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Σελίδα 12 από 16

ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης Ερωτόκριτος του 657 (Εξακόσια Πενήντα Επτά )
Πανταζής Απόστολος του Νικολάου 1708 (Χίλια Επτακόσια Οκτώ )
Λα’ι’νάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη 682 (Εξακόσια Ογδόντα Δύο )
Μουρκούσης Βασίλειος του Χρήστου 616 (Εξακόσια Δέκα Εξι )
Κακούρης Ηλίας του Φωτίου 588 (Πεντακόσια Ογδόντα Οκτώ )
Γεωργούλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 586 (Πεντακόσια Ογδόντα Εξι )
Γκόλιας Παναγιώτης του Ιωάννη 573 (Πεντακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ρετούλης Θωμάς του Ιωάννη 552 (Πεντακόσια Πενήντα Δύο )
Βραχάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνος 522 (Πεντακόσια Είκοσι Δύο )
Κυριάκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου 481 (Τετρακόσια Ογδόντα Ενα )
Γαζέτας Παναγιώτης του Σωκράτη 414 (Τετρακόσια Δέκα Τέσσερα )
Κα’υ’μενάκης Σπυρίδων του Παναγιώτη 402 (Τετρακόσια Δύο )
Λυμπεράτος Σπυρίδων του Γρηγορίου 387 (Τριακόσια Ογδόντα Επτά )
Λύτρας Παναγιώτης του Φωτίου 385 (Τριακόσια Ογδόντα Πέντε )
Ναούμης Νικόλαος του Ευθυμίου 382 (Τριακόσια Ογδόντα Δύο )
Λιβάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη 373 (Τριακόσια Εβδομήντα Τρία )
Ψηλός Παντελής του Κωνσταντίνου 334 (Τριακόσια Τριάντα Τέσσερα )
Τσάρκος Βασίλειος του Ιωάννη 333 (Τριακόσια Τριάντα Τρία )
Σόμπολος Απόστολος του Γεωργίου 311 (Τριακόσια Εντεκα )
Τόγιας Χρήστος του Κωνσταντίνου 305 (Τριακόσια Πέντε )
Τζοβόλα Ουρανία (Ράνια) του Ιωάννη 303 (Τριακόσια Τρία )
Παληγεώργος Ηλίας του Γεωργίου 302 (Τριακόσια Δύο )
Μητσάνη – Κούγγελη Ιωάννα του Χριστοδούλου 299 (Διακόσια Ενενήντα Εννέα )
Ρηγάλος Χριστόδουλος του Παναγιώτη 292 (Διακόσια Ενενήντα Δύο )
Μαλιγιάννη Αλεξάνδρα του Αγγέλου 282 (Διακόσια Ογδόντα Δύο )
Αποστολάκη Σπυριδούλα (Ρούλα) του Νικολάου-Αλεξάνδρου 267 (Διακόσια Εξήντα Επτά )
Χολέβας Δημήτριος του Κωνσταντίνου 262 (Διακόσια Εξήντα Δύο )
Βλαχοπάνος Ανδρέας του Παναγιώτη 258 (Διακόσια Πενήντα Οκτώ )
Γκούμας Γεώργιος του Βασιλείου 254 (Διακόσια Πενήντα Τέσσερα )
Σταμουλάκης Σωτήριος του Αλεξάνδρου 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Κεραμίδας Γεώργιος του Παναγιώτη 231 (Διακόσια Τριάντα Ενα )
Γκάτσης Ηλίας του Ελευθερίου 224 (Διακόσια Είκοσι Τέσσερα )
Δελαπόρτα – Λιβάνη Αικατερίνη του Ιωάννη 220 (Διακόσια Είκοσι )
Λιοπύρη – Τσάκαλη Σοφία του Περικλή 213 (Διακόσια Δέκα Τρία )
Τόντου Διονυσία (Ντενίς) του Ευαγγέλου 190 (Εκατόν Ενενήντα )
Παληογιάννη Κωνσταντίνα του Θεοδώρου 185 (Εκατόν Ογδόντα Πέντε )
Μαρκή Δήμητρα του Ιωάννη 184 (Εκατόν Ογδόντα Τέσσερα )
Κρικρής Σωτήριος του Θεοδώρου 176 (Εκατόν Εβδομήντα Εξι )
Χανδάκιας Φώτιος του Σπυρίδωνος 172 (Εκατόν Εβδομήντα Δύο )
Τσιλίκη Παρασκευή του Βασιλείου 170 (Εκατόν Εβδομήντα )
Μπότσιος Γεράσιμος του Χρήστου 168 (Εκατόν Εξήντα Οκτώ )
Μπεκατώρος Στυλιανός του Γερασίμου 166 (Εκατόν Εξήντα Εξι )
Παβέλης Γεώργιος του Περικλή 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Χουλιαρά-Παπαζήση Αναστασία του Σταματίου 140 (Εκατόν Σαράντα )
Παπασπύρου-Κυριάκου Καλομοίρα του Μιχαήλ 135 (Εκατόν Τριάντα Πέντε )
Σαλαγιάννης Αλέξανδρος του Πέτρου 122 (Εκατόν Είκοσι Δύο )
Μπαρμπαρούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 112 (Εκατόν Δώδεκα )
Καραχρήστος Σπυρίδων του Ανδρέα 89 (Ογδόντα Εννέα )
Παπατρέχας Ευστράτιος του Αντωνίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Σταρίδας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Κατσούλας Ιωάννης του Ευσταθίου 72 (Εβδομήντα Δύο )
Κολιού – Σκεπετάρη Ευδοκία του Σωτηρίου 69 (Εξήντα Εννέα )
Καρδής Δημήτριος του Φωτίου 52 (Πενήντα Δύο )
Κόκκαλη Ευγενία του Γεωργίου 41 (Σαράντα Ενα )
Ζώτου Ελένη του Δημητρίου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Σελίδα 13 από 16

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 374 (Τριακόσια Εβδομήντα Τέσσερα )
Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη 300 (Τριακόσια )
Μάντζαρης Ελευθέριος του Ιωάννη 253 (Διακόσια Πενήντα Τρία )
Κούστας Παναγιώτης του Ιωάννη 233 (Διακόσια Τριάντα Τρία )
Σαλτογιάννης Χρήστος του Γεωργίου 229 (Διακόσια Είκοσι Εννέα )
Πουρνάρας Γεώργιος του Νικολάου 188 (Εκατόν Ογδόντα Οκτώ )
Μακρής Διονύσιος του Αλεξάνδρου 136 (Εκατόν Τριάντα Εξι )
Βλάχος Γαβριήλ του Παντελή 132 (Εκατόν Τριάντα Δύο )
Παληγεώργος Ευστάθιος του Κωνσταντίνου 129 (Εκατόν Είκοσι Εννέα )
Σκάντζας Νικόλαος του Χρήστου 124 (Εκατόν Είκοσι Τέσσερα )
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος του Αποστόλου 108 (Εκατόν Οκτώ )
Κουτσομπίνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου 106 (Εκατόν Εξι )
Γερογιάννης Γεράσιμος του Αλεξάνδρου 93 (Ενενήντα Τρία )
Λιβάνης Θεόδωρος του Βασιλείου 91 (Ενενήντα Ενα )
Μακρυπίδης Δημοσθένης του Χρήστου 91 (Ενενήντα Ενα )
Παπασπύρος Γεώργιος του Παντελή 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κατσιγιάννης Θεόδωρος του Βασιλείου 83 (Ογδόντα Τρία )
Λύτρας Ηρακλής του Γεωργίου 74 (Εβδομήντα Τέσσερα )
Καραγεώργος Λεωνίδας του Ιωάννη 72 (Εβδομήντα Δύο )
Σαλτογιάννη Βασιλική του Ζώη 67 (Εξήντα Επτά )
Καλα’ι’τζίδου Παρασκευή του Δημητρίου 66 (Εξήντα Εξι )
Τσιλίκης Κωνσταντίνος του Τηλέμαχου 65 (Εξήντα Πέντε )
Σαλτού Ευαγγελία του Χρήστου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Βασιλάκη Αθανασία του Σπυρίδωνος 62 (Εξήντα Δύο )
Καραγιάννης Θεόδωρος του Μιχαήλ 61 (Εξήντα Ενα )
Γερογιάννης Χρήστος του Κωνσταντίνου 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου 52 (Πενήντα Δύο )
Σκέντος Αλέξιος του Γρηγορίου 49 (Σαράντα Εννέα )
Καραβασίλης Δημήτριος του Αναστασίου 47 (Σαράντα Επτά )
Σταρίδας Κωσταγιάννης του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Μπούρα Αγγελική του Ευαγγέλου 47 (Σαράντα Επτά )
Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Θεοδώρου 46 (Σαράντα Εξι )
Ζαβιτσάνος Δημήτριος του Ιωάννη 43 (Σαράντα Τρία )
Ράντζος Κωνσταντίνος του Χρήστου 43 (Σαράντα Τρία )
Μακρυπίδης Λεωτυχίδης του Χαριλάου 43 (Σαράντα Τρία )
Λιβάνης Σπυρίδων του Θεοδώρου 42 (Σαράντα Δύο )
Χάιδου Χρυσούλα του Δημητρίου 39 (Τριάντα Εννέα )
Μπεκατώρου Αργυρώ του Παναγιώτη 38 (Τριάντα Οκτώ )
Χούτα Μαρία του Αριστείδη 36 (Τριάντα Εξι )
Λεγάτος Βασίλειος του Γεωργίου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Φραγκογιάννης Δημήτριος του Χρήστου 32 (Τριάντα Δύο )
Ταπραντζής Αλέξανδρος του Χριστοφόρου 31 (Τριάντα Ενα )
Ζαρκαδούλας Νικόλαος του Δημητρίου 31 (Τριάντα Ενα )
Σκυφτούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 30 (Τριάντα )
Μπόνης Γεώργιος του Ευαγγέλου 25 (Είκοσι Πέντε )
Γαλάνης Δημήτριος του Ηλία 24 (Είκοσι Τέσσερα )
Μουρελάς Κωνσταντίνος του Ξενοφώντα 23 (Είκοσι Τρία )
Ψωμάς Αναστάσιος του Αθανασίου 20 (Είκοσι )
Μπίλης Θεόδωρος του Νικολάου 17 (Δέκα Επτά )
Τσαμπαλά Περσεφόνη του Στεφάνου 16 (Δέκα Εξι )
Κοτσάνης Περικλής του Κωνσταντίνου 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 14 από 16

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον πολίτη(Κατσιπάνος 291 (Διακόσια Ενενήντα Ενα )
Καλαντζής Νικόλαος του Φιλίππου 147 (Εκατόν Σαράντα Επτά )
Βραχάς Γεώργιος του Χρήστου 146 (Εκατόν Σαράντα Εξι )
Καπότη Μαριάννα του Δημητρίου 139 (Εκατόν Τριάντα Εννέα )
Καραπάνος Φώτιος του Ευσταθίου 99 (Ενενήντα Εννέα )
Αποστολάκης Ευάγγελος του Χρήστου 96 (Ενενήντα Εξι )
Σαλαγιάννης Ηλίας του Σπυρίδωνος 77 (Εβδομήντα Επτά )
Ρούτσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου 75 (Εβδομήντα Πέντε )
Καρακώστας Χρήστος του Κων/νου 63 (Εξήντα Τρία )
Μπουκοβάλας Δημήτριος του Ιωάννη 54 (Πενήντα Τέσσερα )
Κουτσομπίνας Μιχαήλ του Φωτίου 32 (Τριάντα Δύο )
Πούλιος Βασίλειος του Ευσταθίου 30 (Τριάντα )
Μανδύλης Φώτιος του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μήτας Ιωάννης του Θεοδώρου 28 (Είκοσι Οκτώ )
Μαυρέλη Χριστίνα του Λάμπρου 26 (Είκοσι Εξι )
Κατσιπάνος Βασίλειος του Γεωργίου 25 (Είκοσι Πέντε )
Δημητριάδη Μαρκέλλα του Προδρόμου 22 (Είκοσι Δύο )
Σκαρογιάννης Κωνσταντίνος του Φωτίου 19 (Δέκα Εννέα )
Κατσιπάνου Μαρία συζ. Αναστασίου 13 (Δέκα Τρία )
Κατσιπάνου Αργυρώ του Βασιλείου 13 (Δέκα Τρία )
Φραγκογιάννης Αγγελής του Γεωργίου 13 (Δέκα Τρία )
Κα’ι’μακάς Βασίλειος του Νικολάου 10 (Δέκα )
Σκούρτη Αθηνά του Σπυρίδωνος 9 (Εννέα )
Πολύμερος Βασίλειος του Νικολάου 8 (Οκτώ )
Μανίκας Δημήτριος του Σταύρου 7 (Επτά )
Γιαννιάς Αριστείδης του Φωτίου 6 (Εξι )
Βακράκος Γεώργιος του Σπυρίδωνος 4 (Τέσσερα )
Ντρέλλια Θεοδώρα του Φωτίου 4 (Τέσσερα )
Γαλανός Χρυσόστομος του Γεωργίου 3 (Τρία )
Κατσιπάνου Παρασκευή συζ. Βασιλείου 3 (Τρία )
Γαλανού Ευαγγελία του Γεωργίου 2 (Δύο )
Σελίδα 15 από 16

ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου) 123 (Εκατόν Είκοσι Τρία )
Βότσης Παναγιώτης του Γερασίμου 134 (Εκατόν Τριάντα Τέσσερα )
Λιάγκος Αθανάσιος του Παντελή 113 (Εκατόν Δέκα Τρία )
Τσαμπιέρης Ευστάθιος του Ιωάννη 108 (Εκατόν Οκτώ )
Ζαφείρης Ιωάννης του Χαράλαμπου 85 (Ογδόντα Πέντε )
Κουτσομπίνας Δημήτριος του Γεωργίου 83 (Ογδόντα Τρία )
Κομπλίτσης Δημήτριος του Φωτίου 76 (Εβδομήντα Εξι )
Καβαλιεράτος Γεώργιος του Στρατολαζάρου 73 (Εβδομήντα Τρία )
Κοτρότσος Αντώνιος του Γεωργίου 65 (Εξήντα Πέντε )
Παπαζώη Ευτυχία του Ευθυμίου 64 (Εξήντα Τέσσερα )
Σκουτέρης Βασίλειος του Οδυσσέα 61 (Εξήντα Ενα )
Καραμπάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου 60 (Εξήντα )
Χριστονίκος Ιωάννης του Φωτίου 59 (Πενήντα Εννέα )
Λιάγγου Αικατερίνη του Σπυρίδωνος 58 (Πενήντα Οκτώ )
Χατζαράς Αναστάσιος του Αθανασίου 58 (Πενήντα Οκτώ )
Νίτσας Χρήστος του Δημητρίου 51 (Πενήντα Ενα )
Πένια Γεωργία του Ετεοκλή 46 (Σαράντα Εξι )
Τσουκαλής Σπυρίδων του Ιωάννη 45 (Σαράντα Πέντε )
Μημηγιάννης Δημήτριος του Γρηγορίου 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Αντώνιος του Παναγιώτη 44 (Σαράντα Τέσσερα )
Ράπτη Σπυριδούλα του Ηλία 41 (Σαράντα Ενα )
Τσιλίκας Ευστράτιος του Αποστόλου 41 (Σαράντα Ενα )
Τσόμπος Αιμίλιος του Γεωργίου 35 (Τριάντα Πέντε )
Κολλιάς Παρασκευάς του Θεοδώρου 34 (Τριάντα Τέσσερα )
Δημητρούκας Φώτιος του Χαριλάου 33 (Τριάντα Τρία )
Παπαμήτσος Γεώργιος του Σταμούλη 32 (Τριάντα Δύο )
Καρακώστας Γεράσιμος του Ηλία 30 (Τριάντα )
Σαρδέλη Βαρβάρα του Βασιλείου 29 (Είκοσι Εννέα )
Μπενέκου Βασιλική του Κωνσταντίνου 29 (Είκοσι Εννέα )
Φράγκου Αλίκη συζ. Σπυρίδωνος 26 (Είκοσι Εξι )
Καρυώτη Ευαγγέλια του Κωνσταντίνου 20 (Είκοσι )
Λιόλιος Παναγιώτης του Γεωργίου 17 (Δέκα Επτά )
Σταρίδα Παναγιώτα του Κωνσταντίνου 16 (Δέκα Εξι )
Μότσος Αθανάσιος του Ταξιάρχη 15 (Δέκα Πέντε )
Σελίδα 16 από 16

Advertisements