ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜ. ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ Α+Λ ΕΓΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ 17930 11563 205 46 251 11312
530ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 553 287 10 0 10 277
Βότσικα Χριστίνα

του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 16
Γρίβας Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 54
Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 52
Λυγκώνης Φώτιος του Αριστείδη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 8
Δρίβας Νικόλαος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 9
Γιαννείος Κωνσταντίνος του Θεοχάρα του

 • ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 39
  Λίλας Ανδρέας του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 31
  Μήλη – Λυγκώνη Παρασκευή του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Σιδεράς Επαμεινώνδας του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 20
  531ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 551 280 2 0 2 278
  Καραπάνου Ευαγγελία του Παναγιώτη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3
  Βότσικα Χριστίνα του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 4
  Γρίβας Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 34
  Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 60
  Λυγκώνης Φώτιος του Αριστείδη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 28
  Δρίβας Νικόλαος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 10
  Γιαννείος Κωνσταντίνος του Θεοχάρη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Λίλας Ανδρέας του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Μήλη – Λυγκώνη Παρασκευή του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 17
  Σιδεράς Επαμεινώνδας του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  532ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 556 309 6 2 8 301
  Καραπάνου Ευαγγελία του Παναγιώτη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 1
  Βότσικα Χριστίνα του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 15
  Γρίβας Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 46
  Κράββαρης Σπυρίδων του Λάμπρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 86
  Λυγκώνης Φώτιος του Αριστείδη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Δρίβας Νικόλαος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 8
  Γιαννείος Κωνσταντίνος του Θεοχάρη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Λίλας Ανδρέας του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 34
  Μήλη – Λυγκώνη Παρασκευή του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Σιδεράς Επαμεινώνδας του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 34
  Σελίδα 1 από 17

  533ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 420 273 7 2 9 264
  Κολλιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 12
  Λιοντάκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 84
  Νικολέ – Κα’υ’μενάκη Κωνσταντίνα του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Τριάντης Ζώης του Ευθυμίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 21
  Κακούρη Παναγιώτα του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 8
  Πιτσινέλης Παρασκευάς του Φωτίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Τριάντης Ιωάννης του Βασιλείου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  534ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 431 280 6 0 6 274
  Κολλιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 13
  Λιοντάκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 102
  Νικολέ – Κα’υ’μενάκη Κωνσταντίνα του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 15
  Τριάντης Ζώης του Ευθυμίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 14
  Κακούρη Παναγιώτα του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Πιτσινέλης Παρασκευάς του Φωτίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 39
  Τριάντης Ιωάννης του Βασιλείου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 23
  535ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 427 273 3 0 3 270
  Κολλιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 15
  Λιοντάκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 80
  Νικολέ – Κα’υ’μενάκη Κωνσταντίνα του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 13
  Τριάντης Ζώης του Ευθυμίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 33
  Κακούρη Παναγιώτα του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 7
  Πιτσινέλης Παρασκευάς του Φωτίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 39
  Τριάντης Ιωάννης του Βασιλείου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 23
  Σελίδα 2 από 17

  536ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΒΑΡΝΑΚΑ 453 319 6 0 6 313
  Καραπιπέρης Νικόλαος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 64
  Λάσκαρης Γρηγόριος του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 24
  Λιότσος Σπυρίδων του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 30
  Πραμαγγιούλη Δημητρούλα του Ιωάννη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 7
  Καβαλιεράτου Νίκη του Γεωργίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Λάσκαρης Νικόλαος του Γρηγορίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 11
  Τσαμπιέρης Αναστάσιος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Πραμαγκιούλης Λάμπρος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 24
  Βασιλάκης Λάμπρος του Αναστασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Γεωργαλή Λούλα του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 9
  Κεραμιδά Κωνσταντίνα του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 7
  Πολύζος Βασίλειος του Παρασκευά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 76
  537ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΜΥΤΙΚΑ 423 226 4 2 6 220
  Βέρρη – Παπα’ι’ωάννου Ιωάννα του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 43
  Κτενάς Διονύσιος του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 17
  Παπανικόλας Δημήτριος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 30
  Σταμάτη – Μπουζάκη Πηνελόπη του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 12
  Παπαναστάση Ζωή του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Τζεφρώνης Νικόλαος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 12
  Βαρδής Απόστολος του Ευσταθίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Βασιλάκη Ελένη του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 18
  Κεραμίδα – Μαρούλη Σπυριδούλα του Θωμά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 5
  Τζάλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Φούντα – Χατζαρά Μαίρη του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 5
  538ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΜΥΤΙΚΑ 459 275 4 1 5 270
  Βέρρη – Παπα’ι’ωάννου Ιωάννα του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 31
  Κτενάς Διονύσιος του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 9
  Παπανικόλας Δημήτριος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 26
  Σταμάτη – Μπουζάκη Πηνελόπη του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 13
  Παπαναστάση Ζωή του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Τζεφρώνης Νικόλαος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 22
  Βαρδής Απόστολος του Ευσταθίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 31
  Βασιλάκη Ελένη του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 25
  Κεραμίδα – Μαρούλη Σπυριδούλα του Θωμά ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 8
  Τζάλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 57
  Φούντα – Χατζαρά Μαίρη του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Σελίδα 3 από 17

  539ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ Ε.Δ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 397 258 10 1 11 247
  Παβέλης Ευστάθιος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 47
  Τριποτσέρης Ανδρέας του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 25
  Παβέλης Παρασκευάς του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Μουρελά Όλγα του Παναγιώτη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  Τριποτσέρης Κωνσταντίνος του Ανδρέα ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 95
  540ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ 215 144 0 0 0 144
  Μπαμπάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 17
  Τάκος Σταύρος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 28
  Μπαμπάνης Θεμιστοκλής του Βασιλείου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 13
  Τάγκας Δημήτριος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 84
  541ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 499 311 4 0 4 307
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 38
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 55
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 24
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 30
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 38
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 8
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 18
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 23
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 31
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 34
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 15
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 15
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 31
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 66
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Σελίδα 4 από 17

  542ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 473 286 7 5 12 274
  Αθανασάκη Γιαννούλα του Γεωργίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 1
  Κατσιπάνος Βασίλειος του Χρήστου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 36
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 45
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 14
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 31
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 20
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 30
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 7
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 12
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 8
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 19
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 17
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 26
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 43
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 25
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 28
  Σελίδα 5 από 17

  543ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 474 288 5 5 10 278
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 39
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 54
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 49
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 10
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 47
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 10
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 14
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 7
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 17
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 33
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 36
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 15
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  544ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 482 325 3 2 5 320
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 28
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 66
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 57
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 23
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 16
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 48
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 11
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 9
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 14
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 15
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 40
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 35
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 23
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 18
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 25
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 30
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Σελίδα 6 από 17

  545ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 476 297 1 1 2 295
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 48
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 50
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 23
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 10
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 57
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 6
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 12
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 22
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 27
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 35
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 15
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 17
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 32
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 36
  546ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 470 307 8 2 10 297
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 39
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 49
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 29
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 24
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 11
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 9
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 14
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 9
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 17
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 17
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 30
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 15
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 27
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 29
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 37
  Σελίδα 7 από 17

  547ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΑΣΤΑΚΟΥ 473 288 2 0 2 286
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Φωτίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 29
  Καλλισώρας Νικόλαος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 55
  Καταγή Χαρά του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 22
  Κουνάδης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 21
  Μαργώνη Θεοδώρα του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 20
  Μπαμπούρης Θεόδωρος του Πανογιώργου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 42
  Κεφαλούδη Βασιλική συζ. Ζωή ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 15
  Μανωλόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 16
  Φράγκος Σπυρίδων του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 10
  Καλλίνικου Σοφία του Θεοφάνη-Γεράσιμου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Μαύριακα Χρυσούλα του Λάμπρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 31
  Τσιλιγιάννης Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 35
  Διαμάντης Παναγιώτης του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 11
  Καταπόδη – Μπεκατώρου Μαρία του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Μαστρογιάννη Κωνσταντίνα του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 8
  Μουστάκας Στέφανος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 21
  Παπα’ι’ωάννου Ευάγγελος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  Πόλκας Παναγιώτης του Σταυραντώνη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 18
  548ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 439 317 5 0 5 312
  Κονιώση – Βλαχοπάνου Σπυριδούλα του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 9
  Κυριάκος Τιμολέων του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 21
  Πετρονικολός Παναγιώτης του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 56
  Χολής Δημήτριος του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 58
  Κακκαβάς Αντώνιος του Γρηγορίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 13
  Μακρή-Τόμπα Μαρία του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 3
  Τσιώπος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Θεοδωροπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Παύλου Ιωάννα του Γρηγορίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 2
  Χόλης Κωνσταντίνος του Ηλία Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 15
  Παπαζώης Ιωάννης του Παναγιώτη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Πλιαμέρης Δημήτριος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 74
  Τζοβόλα Μαρία του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Τσόμπος Χριστόφορος του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 14
  Σελίδα 8 από 17

  549ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 494 337 1 2 3 334
  Κονιώση – Βλαχοπάνου Σπυριδούλα του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 2
  Κυριάκος Τιμολέων του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 6
  Πετρονικολός Παναγιώτης του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 52
  Χολής Δημήτριος του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 56
  Μακρή-Τόμπα Μαρία του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 20
  Τσιώπος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Θεοδωροπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 4
  Παύλου Ιωάννα του Γρηγορίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 15
  Χόλης Κωνσταντίνος του Ηλία Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Παπαζώης Ιωάννης του Παναγιώτη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 18
  Πλιαμέρης Δημήτριος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 73
  Τζοβόλα Μαρία του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 28
  Τσόμπος Χριστόφορος του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  550ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ 295 227 0 0 0 227
  Δοκανίκης Κωνσταντίνος του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 41
  Ζαρκαδούλας Δημήτριος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 103
  Μπαλαδήμας Παναγιώτης του Ευσταθίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 43
  Παπαγεωργίου Θεόδωρος του Ευσταθίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 27
  551ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 442 314 8 0 8 306
  Αργύρης Σταύρος του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 62
  Γεραφέντης Απόστολος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 17
  Λιάλιου – Στεργιάτου Βασιλική του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 42
  Ρηγάλος Παναγιώτης του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 3
  Δημητρούκας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 15
  Σκουτέρη Βρυσίδω του Βασιλείου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Βαρόπουλος Ευστάθιος του Σταύρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 3
  Γεραφέντης Σωτήριος του Ιωάννη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 3
  Δημητρούκας Αθανάσιος του Χαρίλαου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 6
  Γεωργαλή Νιόβη του Ηλία Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Δουρούκης Ανδρέας του Γεωργίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 27
  Λιβάνη – Μέντη Αικατερίνη του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Λιγνός Αθανάσιος του Θεοδώρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 76
  Τσίγκρος Ηλίας του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 13
  Σελίδα 9 από 17

  552ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 439 315 5 0 5 310
  Αργύρης Σταύρος του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 38
  Γεραφέντης Απόστολος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 14
  Λιάλιου – Στεργιάτου Βασιλική του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 42
  Ρηγάλος Παναγιώτης του Γερασίμου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 13
  Δημητρούκας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 3
  Βαρόπουλος Ευστάθιος του Σταύρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 6
  Γεραφέντης Σωτήριος του Ιωάννη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 2
  Δημητρούκας Αθανάσιος του Χαρίλαου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 1
  Γεωργαλή Νιόβη του Ηλία Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 4
  Δουρούκης Ανδρέας του Γεωργίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 20
  Λιβάνη – Μέντη Αικατερίνη του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 32
  Λιγνός Αθανάσιος του Θεοδώρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 93
  Τσίγκρος Ηλίας του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 28
  553ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΜΑΧΑΙΡΑ 266 166 5 0 5 161
  Λιάμης Βασίλειος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Μπούρχας Θεόδωρος του Αριστοτέλη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 3
  Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 33
  Τριάντη Αγγελική του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 8
  Βότση Βασιλική του Γερασίμου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Παπαστάμος Βασίλειος του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Τριάντη Αγγελική του Ταξιάρχη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 2
  Καρελάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  Μπούρχας Παναγιώτης του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 6
  Τριάντης Νικόλαος του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 44
  Τσαπαρέλη Περσεφόνη του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  554ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΜΑΧΑΙΡΑ 348 214 6 1 7 207
  Λιάμης Βασίλειος του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Μπούρχας Θεόδωρος του Αριστοτέλη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 4
  Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 34
  Τριάντη Αγγελική του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 11
  Βότση Βασιλική του Γερασίμου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 6
  Παπαστάμος Βασίλειος του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 14
  Τριάντη Αγγελική του Ταξιάρχη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 3
  Καρελάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Μπούρχας Παναγιώτης του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Τριάντης Νικόλαος του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 60
  Τσαπαρέλη Περσεφόνη του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Σελίδα 10 από 17

  555ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ 538 358 3 0 3 355
  Κουτσομπίνας Ευάγγελος του Παναγιώτη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3
  Ζαρκαδούλας Θεόδωρος του Χαραλάμπους ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 139
  Μακρυνιώτης Δημήτριος του Σπυρίδωνος ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 1
  Μασσαλή – Ζαρκαδούλα Παναγιώτα του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Ηγούμενος Παναγιώτης του Θεοδώρου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 10
  Κομπλίτσης Απόστολος του Φωτίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 12
  Μανδύλη Σταθούλα του Δημητρίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 8
  Ντέλη Αναστασία του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 4
  Πά’ι’ρα Όλγα του Ανδρέα Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Αυγέρη Ελένη του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 7
  Μπάκας Βελισσάριος του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 10
  Μπενέκος Φώτιος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 43
  Παλιούρας Αλέξανδρος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 55
  556ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 475 285 2 2 4 281
  Πρινοπούλου Δήμητρα του Γρηγορίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 1
  Κωσταρέλος Δημήτριος του Ελπιδοφόρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Μίχας Λεωνίδας του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 83
  Ντανά Αθανασία του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 3
  Πούλιου Κωνσταντίνα του Επαμεινώνδα ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 3
  Νάκας Φώτιος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 3
  Τσάτσος Σωτήριος του Χρήστου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Τσίνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Χαραλάμπους Χρυσούλα του Επαμεινώνδα ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 9
  Μπίτα Αγγελική του Χαράλαμπου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 18
  Πούλιου Σπυριδούλα του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Σκούρτης Γεώργιος του Θεοδώρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 21
  Σπανός Ευάγγελος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 70
  Σελίδα 11 από 17

  557ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 471 294 4 0 4 290
  Πρινοπούλου Δήμητρα του Γρηγορίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 1
  Κωσταρέλος Δημήτριος του Ελπιδοφόρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 25
  Μίχας Λεωνίδας του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 59
  Ντανά Αθανασία του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 25
  Πούλιου Κωνσταντίνα του Επαμεινώνδα ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 16
  Νάκας Φώτιος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 7
  Τσάτσος Σωτήριος του Χρήστου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 3
  Τσίνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Χαραλάμπους Χρυσούλα του Επαμεινώνδα ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 10
  Μπίτα Αγγελική του Χαράλαμπου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 38
  Πούλιου Σπυριδούλα του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 17
  Σκούρτης Γεώργιος του Θεοδώρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 17
  Σπανός Ευάγγελος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 58
  558ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 479 285 6 2 8 277
  Πρινοπούλου Δήμητρα του Γρηγορίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 1
  Κωσταρέλος Δημήτριος του Ελπιδοφόρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 22
  Μίχας Λεωνίδας του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 45
  Ντανά Αθανασία του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 7
  Πούλιου Κωνσταντίνα του Επαμεινώνδα ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 16
  Νάκας Φώτιος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Τσάτσος Σωτήριος του Χρήστου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Τσίνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Χαραλάμπους Χρυσούλα του Επαμεινώνδα ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 5
  Μπίτα Αγγελική του Χαράλαμπου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 37
  Πούλιου Σπυριδούλα του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Σκούρτης Γεώργιος του Θεοδώρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 14
  Σπανός Ευάγγελος του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 58
  559ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 379 282 3 3 6 276
  Αποστόλου Παρασκευή του Αλεξίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 11
  Κατσαρομήτσος Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 24
  Μπιτσάβας Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 22
  Παπούλιας Δημήτριος του Παντελή ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 76
  Αρωνιάδας Αναστάσιος του Νικολάου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 11
  Γκρίζη – Αποστόλου Θεοδώρα του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 11
  Κοκόνας Γεώργιος του Αποστόλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Νικολές Διονύσιος του Σπυρίδωνος ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 87
  Σελίδα 12 από 17

  560ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ 371 234 7 0 7 227
  Κατσιπάνος Δημήτριος του Φωτίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 3
  Γερογιάννης Ευστάθιος του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 23
  Καραμπλιάνης Ανδρέας του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 28
  Μπαρλά-Μπουρνάζου Ελπίδα του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 4
  Μπιτσώρης Βασίλειος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Τζογάνης Απόστολος του Επαμεινώνδα Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 30
  Πολύζου Κωνσταντίνα του Δημητρίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 7
  Πολύμερος Γεώργιος του Πέτρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 8
  Τζογάνης Σταμάτιος του Φωτίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 77
  561ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ 395 250 3 0 3 247
  Ζαπαντιώτη Μαρία του Αναστασίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 14
  Παππάς Βασίλειος του Παναγιώτη ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 37
  Ράπτης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 102
  Τάσσης Μιχαήλ του Λάμπρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 11
  Καρακώστα Σπυριδούλα του Νικογεράσιμο ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Κοσμά Φιλιώ του Επαμεινώνδα ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 9
  Σκεπετάρης Δημήτριος του Βασιλείου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Σκεπετάρης Παντελής του Ρήγα ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 44
  562ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Ε.Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 520 380 2 0 2 378
  Ζορμπάς Ηρακλής του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 69
  Μούρκας Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 20
  Σάββας Ιωάννης του Βασιλείου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 54
  Τσάκαλου-Ζορμπά Σοφία του Θεοδώρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 8
  Καβαλιεράτου Ευστρατία του Γεωργίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Πάνου Χρήστος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 4
  Ταπραντζής Κωνσταντίνος του Δημητρίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 6
  Κίσσα Γλυκερία του Αθανασίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 16
  Μούρκα Γεωργίτσα του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 43
  Χαντζής Χαρίλας του Γερασίμου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 20
  Χρόνης Ιωάννης του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 124
  Σελίδα 13 από 17

  563ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 426 271 8 3 11 260
  Τσιλιμαντός Θεοφάνης του Ευστρατίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 4
  Γαλαζούλας Απόστολος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 24
  Σταμουλάκης Γεώργιος του Πέτρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Τολιάς Χρήστος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 21
  Γκούμας Χρήστος του Σταύρου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 19
  Καραμπά Ελβίρα του Νικολάου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 7
  Κατσιγιάννης Σωτήριος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 6
  Δράκου Τριάδα (Ρούλα) του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 4
  Μπαρμπάκος Θεόδωρος του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Μπέσας Βασίλειος του Αθανασίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 24
  Ζαρέντης Νικόλαος του Ευαγγέλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 56
  Καρατάσου Αθηνά του Γρηγορίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 6
  Σίμος Ελευθέριος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  Σκεπετάρης Ιωάννης του Γεωργίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 20
  564ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 505 325 8 0 8 317
  Τσιλιμαντός Θεοφάνης του Ευστρατίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 7
  Γαλαζούλας Απόστολος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 8
  Σταμουλάκης Γεώργιος του Πέτρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 23
  Τολιάς Χρήστος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 35
  Γκούμας Χρήστος του Σταύρου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 16
  Καραμπά Ελβίρα του Νικολάου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Κατσιγιάννης Σωτήριος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 11
  Δράκου Τριάδα (Ρούλα) του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 3
  Μπαρμπάκος Θεόδωρος του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 15
  Μπέσας Βασίλειος του Αθανασίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 27
  Ζαρέντης Νικόλαος του Ευαγγέλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 37
  Καρατάσου Αθηνά του Γρηγορίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 2
  Σίμος Ελευθέριος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 40
  Σκεπετάρης Ιωάννης του Γεωργίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 59
  Σελίδα 14 από 17

  565ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΡΙΒΙΟΥ 267 186 7 2 9 177
  Γαλαζούλας Απόστολος του Γεωργίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 71
  Σιδέρη – Καραμπά Κωνστάντω του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 4
  Σταμουλάκης Γεώργιος του Πέτρου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 9
  Τολιάς Χρήστος του Νικολάου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 9
  Καραμπά Ελβίρα του Νικολάου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 14
  Κατσιγιάννης Σωτήριος του Ιωάννη ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 2
  Δράκου Τριάδα (Ρούλα) του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 8
  Μπαρμπάκος Θεόδωρος του Νικολάου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 1
  Μπέσας Βασίλειος του Αθανασίου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 7
  Ζαρέντης Νικόλαος του Ευαγγέλου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 19
  Καρατάσου Αθηνά του Γρηγορίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 11
  Σκεπετάρης Ιωάννης του Γεωργίου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 8
  566ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ 405 288 4 2 6 282
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 18
  Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 18
  Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 11
  Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 20
  Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 7
  Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 29
  Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 2
  Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 15
  Γεωργούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 9
  Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  Μαλιγιάννη Γεωργία του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 2
  Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 21
  Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 50
  Σελίδα 15 από 17

  567ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ 520 372 8 4 12 360
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 38
  Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 54
  Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 5
  Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 15
  Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 16
  Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 11
  Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 20
  Μπέτσης Δημήτριος του Σωκράτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 5
  Γεωργούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 3
  Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  Μαλιγιάννη Γεωργία του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 5
  Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 32
  Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 62
  568ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ 410 286 7 1 8 278
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 12
  Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 19
  Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 20
  Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 35
  Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 15
  Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 18
  Μπίλιος Δημήτριος του Γεωργίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 14
  Μπέτσης Δημήτριος του Σωκράτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 7
  Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 26
  Μαλιγιάννη Γεωργία του Ιωάννη ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 9
  Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 36
  Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 24
  Σελίδα 16 από 17

  569ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ 400 280 3 1 4 276
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 24
  Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 17
  Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 6
  Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 26
  Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 32
  Μπίλιος Δημήτριος του Γεωργίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 7
  Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 22
  Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 17
  Μπέτσης Δημήτριος του Σωκράτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 10
  Γεωργούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 2
  Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 12
  Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 21
  Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 22
  570ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Ε.Δ. ΦΥΤΕΙΩΝ 414 271 12 0 12 259
  Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 14
  Παπούλιας Γεώργιος του Ιωάννη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ με σεβασμό στον 5
  Κανατσούλη – Σκοτίδη Στεφανία του Δημητρίου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 7
  Μακρυπίδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 27
  Πατσιάς Ευάγγελος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 22
  Στάμος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ – πρώτα ο πολίτης(Γαλούνης 19
  Μπίλιος Δημήτριος του Γεωργίου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 4
  Παπαχρήστος Θωμάς του Κωνσταντίνου ΛΑ’Ι’ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(Βότσης Γεράσιμος 1
  Βαρδής Γεώργιος του Θεοδώρου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 18
  Ζανιάς Δημήτριος του Σπυρίδωνος Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 28
  Μπέτσης Δημήτριος του Σωκράτη Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 13
  Γεωργούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου Συμπολιτεία Ξηρομεριτών για την Ανατροπή και την 11
  Γαλάνη – Λιάλιου Μαρία του Λάμπρου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 9
  Τάκος Ευστάθιος του Χρήστου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 25
  Φλωρόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΛΛΑΖΕΙ – Επιλογή 29
  Σελίδα 17 από 17

 • Advertisements