Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές

Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές:
Αν ψηφίζεις στον Αστακό: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και μέχρι 2 σταυρούς στους υποψηφίους της Δημοτικής κοινότητας Αστακού.
Αν ψηφίζεις στο Βασιλόπουλο: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Βασιλόπουλου.
Αν ψηφίζεις στο Καραϊσκάκη: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Καραϊσκάκη.
Αν ψηφίζεις στη Μαχαιρά: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Μαχαιράς.
Αν ψηφίζεις στη Μπαμπίνη: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Μπαμπίνης.
Αν ψηφίζεις στην Παλαιομάνινα: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Παλαιομάνινας.
Αν ψηφίζεις στη Σκουρτού: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών και 1 σταυρό στον υποψήφιο της τοπικής κοινότητας Σκουρτούς.
Αν ψηφίζεις σε χωριό του τέως Δήμου Αστακού στο οποίο η Κίνηση Πολιτών δεν έχει υποψήφιο: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Αστακού, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών.
Αν ψηφίζεις στον τέως Δήμο Φυτειών: μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους της Εκλογικής Περιφέρειας Φυτειών, μόνο 1 στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών.
Αν ψηφίζεις στον τέως Δήμο Αλυζίας: μόνο 1 σταυρό στους υποψηφίους των Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών.

Advertisements