Προσωπογραφία της μητέρας μου & ο έρωτας

Ένα μήνυμα από τον κ. Π .Σταϊκο για να δημοσιευθεί η παρακάτω μουσική ως απάντηση σε παλαιότερα σχόλια που έγιναν στο πρόσωπό του με μουσική του Καρναβά.

Advertisements