Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων

TEXNIKO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

Πρόγραμμα ημερίδας

09:00 – 09:30 Προσέλευση – Εγγραφές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Ρόκος, Xρ. Σπίρτζης, Σ. Διαμαντίδης, Α. Γούναρης, Κ. Τσιλιμαντός

09:30 – 10:00 Εναρκτήρια συνεδρίαση

Προσφώνηση του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Χαιρετισμοί

Κήρυξη Έναρξης Ημερίδας από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζη

10:00 – 12:00 ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Τσιλιμαντός, Γ. Ροντήρη, Α. Γούναρης

10:00 – 10:20 “Ενεργειακές Πηγές Ν. Αιτωλ/νίας, Δυνατότητες – Προοπτικές”

Β. Καψάλης, Μηχ. Μηχανικός, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας, Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης ΕΜΠ.

10:20 – 10:40 “Προοπτικές ανάπτυξης αιολικών και Φ/Β συστημάτων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας”

Σ. Παστρωμάς, Ηλ. Μηχανικός.

10:40: – 11:00 “Μικρά και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας”

Ν. Μασίκας, Πολ. Μηχανικός, Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας

11:00 – 11:40 “Εξατμιστικός Δροσισμός και Εφαρμογές Αξιοποίησης Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας”

Δ. Καραμάνης, Επ. Καθηγητής Τμ. Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπ. Δυτικής Ελλάδας

11:40 – 12:00 “Αξιολόγηση επενδύσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα”

Ε. Τσιμπλοστεφανάκης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

12:00 – 12:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:20 – 14:20 ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Ρόκος, Π. Ψυλλιάς, Κ. Καρράς

12:20 – 12:40 “Ο ρόλος του Φυσικού Αερίου στη Ζωή μας και η Τεχνογνωσία του στην Υπηρεσία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος’’

Δ. Μάργαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών,

12:40 – 13:00 ‘’Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κυψέλων καυσίμου υδρογόνου – Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές’’

Σ. Τσοτουλίδης, ΗΜ

13:00 – 13:20 “Χρήση και κατάχρηση Αερίων Καυσίμων: Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Υγραερίων ΘΗΣΥΑ 1010 MW και Υγροποιημένο Αέριο στον Αστακό.’’

Δ. Παπανίκας, Καθηγητής Dr – Ing., τ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

13:20 – 13:40 “O κλάδος των μεταφορών και η ενεργειακή και περιβαλλοντική του επίπτωση σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο”

A. Σαφάκας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

13:40 – 14:00 “Λειτουργία και διαχείριση ενέργειας ηλεκτροκινητηρίων συστημάτων για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα”

Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

14:00 – 14:20 “Τεχνολογίες μετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική”

Δ. Γκιαουράκης, ΗΜ & ΤΥ

14:20 – 14:40 “Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών στον oικιακό & ευρύτερο τομέα και η συνεισφορά αυτού στην επίτευξη των στόχων του 2020”

Σ. Παστρωμάς, Ηλ. Μηχανικός.

14:40 – 15:00 Συζήτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Κίνηση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας καλεί σε Ανοιχτή Συνέλευση τους Πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 στις 8:00 το βράδυ στο ξενοδοχείο IMPERIAL του Αγρινίου.

Τα θέματα, που θα απασχολήσουν τη συνέλευση είναι οι τελευταίες εξελίξεις
στα τρία σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Νομό μας αλλά και τους Πολίτες όλης της χώρας:
ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

H συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρίνεται απαραίτητη.