Νέες αρμοδιότητες

Αναφέρω ξανά μερικές από τις νέες αρμοδιότητες των νέων Δήμων μήπως και τις ξαναδιαβάσουν μερικοί ανεύθυνοι και άσχετοι και αποχωρίσουν από τα ψηφοδέλτια που ετοιμάζονται.. Το πρόβλημά είναι που θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και ειδικοί … !!!
Έτσι, οι νέοι και ισχυροί δήμοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούμενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως:
• η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας,
• η ανέγερση σχολικών κτιρίων,
• η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
• η ένταξη των μεταναστών,
οι πολεοδομικές εφαρμογές,
• ο υγειονομικός έλεγχος,
• η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,
• οι λαϊκές αγορές
• οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων,

• η πολιτική προστασίας, με την ένταξη των δήμων στον εθνικό σχεδιασμό με συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.

Advertisements