ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ  Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2010

Advertisements