Οι συμβουλοι των νεων δημων

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΛΥΖΙΑΣ 8

ΑΣΤΑΚΟΥ 14

ΦΥΤΕΙΩΝ 5

Πώς θα ψηφίζουμε
Οι εκλογείς θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο συμβούλους, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου είναι εγγεγραμμένοι. Ειδικότερα, θα μπορούν να βάζουν έναν σταυρό σε ενότητες από τις οποίες εκλέγονται μέχρι 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, έως δύο σταυρούς σε ενότητες όπου εκλέγονται 4 μέχρι 7 σύμβουλοι, έως τρεις σταυρούς σε ενότητες με 8 μέχρι 12 συμβούλους και έως τέσσερις σταυρούς σε περιφερειακές ενότητες στις οποίες εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Ετσι, για παράδειγμα στην Περιφέρεια Κρήτης όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη σημερινή Νομαρχία Χανίων θα ψηφίσουν για την εκλογή 13 περιφερειακών συμβούλων από το σύνολο των 51 μελών του συμβουλίου και θα μπορούν να βάλουν έως τέσσερις σταυρούς. Στην ίδια περιφέρεια όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη Νομαρχία Λασιθίου θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν για τους 6 περιφερειακούς συμβούλους που της αντιστοιχούν βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και θα μπορούν να βάλουν έως δύο σταυρούς. Στο επίπεδο των νέων δήμων, όπως αναφέρεται και από το υπουργείο Εσωτερικών, οι νυν δήμοι και κοινότητες διατηρούνται ως περιφέρειες για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, προκειμένου «να υπάρχει πλήρης και ουσιαστική αντιπροσώπευση όλων των δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με τον πληθυσμό τους».

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός έως τριών υποψηφίων της εκλογικής του περιφέρειας και υπέρ ενός από κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να βάλει έναν σταυρό σε υποψήφιο της περιφέρειάς του και έναν υπέρ υποψηφίου άλλης περιφέρειας.

Παράδειγμα
Για το 27μελές δημοτικό συμβούλιο του νέου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αττικής, ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον σημερινό Δήμο Μάνδρας θα εκλέγουν τους 17 συμβούλους και θα μπορούν να σταυρώσουν μέχρι τρεις από τους υποψηφίους της περιοχής αυτής και έναν από τις υπόλοιπες – Βιλίων, Ερυθρών ή Οινόης. Αντιστοίχως, εγγεγραμμένοι στον σημερινό Δήμο Οινόης θα αντιπροσωπεύονται με έναν σύμβουλο και θα έχουν δικαίωμα ενός σταυρού στους δικούς τους υποψηφίους και ενός στις άλλες περιοχές- Βιλίων, Ερυθρών ή Μάνδρας. Ειδικά στις οκτώ μεγάλες πόλεις που διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα- Αθήνα, Πειραιάς, Περιστέρι, Καλλιθέα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο- ως εκλογική περιφέρεια ορίζονται και τα σημερινά δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία θα εκλέγουν τους δικούς τους δημοτικούς συμβούλους. Για παράδειγμα, στον Δήμο Πάτρας εκλογική περιφέρεια εκτός από τους σημερινούς δήμους που συνενώνονται (Βραχναίικα, Μεσσάτιδα, Παραλίας και Ρίου) θα αποτελούν και τα 4 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης.

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ

Κατά 53% μειώνονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι και κατά 43% οι δημοτικοί σύμβουλοι με τον «Καλλικράτη»

Advertisements