Δημοτικό Συμβούλιο 12 Ιουλίου Δευτέρα 8 μ.μ.

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο   12 του Μήνα Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ. στην Αίθουσα Καλείστε Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα ) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Καταγγελία μίσθωσης Μάυριακα Παντελή και άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου για
  εγκατάσταση υπηρεσιών.
 2. 2. Αμοιβή Δικηγόρου σύμφωνα με το 1 παρ.3 του Ν,3463/2006.
 3. Απαλλοτρίωση ακινήτων στο οικοδομικό τετράγωνο 147 για τη δημιουργία πρασίνου.
 4. Αποδοχή και κατανομή 7.800€ για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων.
 5. Καθορισμός εξόδων κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 6. Μερική ανάκληση της 81/2010 απόφασης Δ.Σ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2010.
 7. Ανάκληση της 82/2010 απόφασης Δ.Σ και λήψη νέας περί τροποποίησης της 219/09 απόφασης (Τέλος φωτισμού και καθαριότητας έτους 2010)
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2010.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αναπλάσεις περιοχής Αγ. Ανδρέα Αστακού».
 10. Έγκριση    πρωτοκόλλου    προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση καταστήματος και περιβάλλοντος χώρου Δ.Δ Χρυσοβίτσας.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ Χρυσοβίτσας».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής   παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση
  ασφαλτόστρωσης κεντρικού δρόμου Δ.Δ Χρυσοβίτσας».
 13. Παραλαβή   μελέτης  Οδοποιίας  του  έργου   «  Κατασκευή   Περιφερειακού  δρόμου  Δ.Δ
  Παλαιομάνινας.
 14. Παραλαβή μελέτης με τίτλο : Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος Κτηματολογικού πίνακα
  και προκαταρκτικής μελέτης πρασίνου στο Ο.Τ 147 σχεδίου πόλης Αστακού.
 15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ
  Σκουρτούς.
 16. Αίτηση Μαρίας Συζ. Δημητρίου Φραίμη για Τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στο 218 Ο.Τ.
Advertisements