ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    3075

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘ.   7 / 2010

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ

 1. Καλείστε σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (5ην) του Μήνα Μάη του έτους 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (-Δημοτικό Κατάστημα ) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
 2. Λήψη απόφασης  για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας ΑστακούΛήψη απόφασης για περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης φυσικού αερίου στο Πλατυγιάλι
 3. Έγκριση 2ου Ανακ/κού πίνακα επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος
  χώρου Δημαρχείου   Αστακού
 4. Παράταση   προθεσμίας   εκτέλεσης του έργου   ασφαλτόστρωση δρόμου   Δ Δ     Αγραμπέλων —
  Πηγάδια
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου μετεγκατάσταση και  εκσυγχρονισμός σφαγείου χοιρινών-
  βοδινών και αιγοπροβάτων   Δήμου Αστακού
 6. Αποδοχή και κατανομή ποσού 20.041,25 €για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων
 7. Παραλαβή μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου ανέγερση αθλητικού κέντρου Δήμου
  Αστακού
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου επισκευή- διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος
  Χώρου   Δημαρχείου Αστακού
 9. Λήψης  απόφασης διαπίστωσης αναγκαιότητας εκμισθώσεως     δικαιώματος εκκενώσεως βόθρων
 10. Ορισμός    εκπροσώπου   για την συγκρότηση   επιτροπής    καθορισμού   αριθμού   προς   διάθεση
  επαγγελματικών  αδειών Λαϊκών αγορών
 11. Γνωμοδότηση     περιβαλλοντικών όρων   μετατροπή και επέκταση   υφισταμένων   καταλυμάτων στον   Β.
  Τσάρκο και Γ. Τσάρκο   Ο.Ε
 12. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής   επιτροπής Αστακού έτους 2009
 13. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Καραϊσκάκη-Βασιλοπούλου-Βλυζιανών έτους 2009
 14. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Μαχαιράς  έτους 2009
 15. Έγκριση   Απολογισμού Σχολικής  Επιτροπής Μπαμπίνης   έτους   2009
 16. Έγκριση  Απολογισμού   Σχολικής Επιτροπής Χρυσοβίτσας  έτους 2009
 17. Έγκριση  Απολογισμού   Σχολικής Επιτροπής   Προδρόμου έτους 2009
 18. Έγκριση   Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής  Παλαιομάνινας έτους 2009
 19. Έγκριση  Απολογισμού Σχολικής  Επιτροπής  Στρογυλοβουνίου έτους 2009
 20. Αναμόρφωση   προϋπολογισμού οικον. Έτους 2010
 21. Γνωμοδότηση  περιβαλλοντικών όρων μετατροπή και επέκταση υφισταμένων καταλυμάτων στον Β.  και Γ.
  Τσάρκο Ο.Ε.
 22. Καταπολέμηση δάκου
 23. Καθορισμός πρόσληψης προσώπου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου
Advertisements