Προς το παρόν μόνο σενάρια.. ο »Καλλικράτης»

Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε διαβεβαιώσει ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα είχε δοθεί στην ΚΕΔΚΕ, το χωροταξιακό τμήμα του Σχεδίου, για να ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε μέσα στο Μάιο να ψηφιστεί από τη Βουλή, για να μπορέσει να εφαρμοστεί στις εκλογές του Νοεμβρίου.Μέχρι τώρα όμως, το χωροταξιακό δεν έχει δοθεί και, σύμφωνα με τις φήμες που ακούγονται, υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί στις 15 Μαϊου.Αυτό στην πράξη μπορεί να σημαίνει τρία πράγματα.Το πρώτο σενάριο, που φαίνεται να συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότηετες, είναι ότι οι Δήμοι θα παραμείνουν (σ’ αυτή τη φάση) όπως ακριβώς έχουν και θα εφαρμοστεί μόνο η αλλαγή των Περιφερειών (για να μην φανεί ότι η Κυβέρνηση κάνει ολοκληρωτικά πίσω).Το δεύτερο σενάριο είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρουσιάσει ακριβώς το χωροταξιακό που έχει προτείνει η ΚΕΔΚΕ, το οποίο χωρίς ουσιαστικά δημόσια διαβούλευση (καθώς δεν μπορούν να υπάρξουν εκ των υστέρων αντιρρήσεις) θα ψηφιστεί μέσα στο Μάιο.
Τέλος υπάρχει και το τρίτο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο θα δοθεί τον Μάιο διαφοροποιημένο (από την πρόταση της ΚΕΔΚΕ) χωροταξιακό και θα αναβληθούν τον Μάρτιο του 2011 οι δημοτικές εκλογές, έτσι ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για την εφαρμογή του αλλά και να βρεθούν τα χρήματα που χρειάζονται.Αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι και το λιγότερο πιαθανό, στην περίπτωση όμως που επικρατήσει τίποτα δεν μπορέι να αποκλειστεί.

Advertisements