Δημοτικό Συμβούλιο 11/2/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
Καλείστε σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την 11ην) του Μήνα Φλεβάρη του έτους; 2010 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 7 μ.μ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα: .
Ι Αίτηση Βασιλείου Η Μπαμπούρη για τροποποίηση σχεδίου πόλεωςς Αστακού και άρση απαλλοτρίωσης
2. Αίτηση Γεωργίου Β. Λαμπρακάκη για απαλλοτρίωση στο 147 Ο . Τ
3. Αίτηση στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για παραχώρηση παραθαλάσσια; έκταση; από ΡΕΒΕΛΙ
έως ΒΛΥΧΑ για δημιουργία πρασίνου – αθλοπαιδιών και χώρου αναψυχής
4. Αίτηση για παράταση δύο πυροσβεστικών οχημάτων
5. Ορισμός εκπροσώπων συγκρότηση; Επιτροπή; για χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων
για πρόσληψη ή μη Ναυαγοσώστη
6. Αίτηση Παναγιώτη Διαμάντη για παραχώρηση Δημοτική; έκταση; για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.
7. Αίτηση Τζοβόλα Γερασίμου για παραχώρηση χώρου εγκατάσταση; κινητής Kαμπiνας
8. Έγκριση παράταση; προθεσμία; για το έργο «Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού & περιβάλλοντος χώρου
Δημαρχείου Αστακού»
9. Έγκριση παράταση; προθεσμία; για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις -Πλακοστρώσεις Δ.Δ. Μαχαιράς>>
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση Πλαστικού χλοοτάπητα στα -γήπεδα 5Χ5 Αστακού ~
Παλαιομάνινας -Στρογγυλοβουνίου»
11. Έγκριση 1 ου Α.Π-Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεκ -Πλακοστρώσει; Δ.Δ. Μαχαιρας»
12. Έγκριση Προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αστακού
13. Έγκριση Προϋπολογισμού Αθλητικού οργανισμού Δήμου Αστακού

Advertisements