Συνέδριο ΚΕΔΚΕ

Την Τετάρτη θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα των συζητήσεων και οι εργασίες θα κλείσουν με την ψήφιση των σχετικών αποφάσεων.

Advertisements