Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2010

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2010 για τον Δήμο Αστακού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρων. Έχει τεχνικό πρόγραμμα και στο 10ο θέμα τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Μίας και βλέπω τροποποιήσεις στο σχέδιο μήπως μπορείτε κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι να κάνετέ μια μικρή εξαίρεση και για μένα. Έχω ένα οικοπεδάκι εκτός σχεδίου, να το βάλουμε στο σχέδιο;
Καλείστε σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (11η)του Μήνα Γενάρη του έτους 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6,30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) νια λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος ‘έτους 2010
2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών έργων έτους 2010
3. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών Προμηθειών έτους 2010
4. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 έτους 2010
5. Συγκρότηση Επιτροπής καταμετρήσεως Ζώων έτους 2010
6 . Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων και Προμηθειών (Ν. 1418/84 -171/87 Π.Δ.. και του 28/ 80 Π.Δ.) έτους 2010
7. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
8. Ορισμός οργάνου εκτέλεσης διοικητικών πράξεων» σφράγισης καταστημάτων κ.λ.π.
9. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2010
10. Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Στράτος ΑΞΤΕΕ στο Ο.Τ. 173 του σχεδίου πόλεως της έδρας
του Δήμου Αστακού και τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου.

Advertisements