14/12/2009 Απόφαση για διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω της νέας γρίπης Α(Η1Ν1).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ\ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ: Διοικητικής Μέριμνας
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσολόγγι.
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:30200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Σ.ΣΑΡΑΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2631361654
FAX: 2631361607

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επτά (7) ημέρες αρχομένης από (12-12-2009 )
1). 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (τμήμα Δ1 τμήμα Ε1  του σχολείου)
(2). Δημοτικό Σχολείο Χρυσοβίτσας (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(3). Δημοτικό Σχολείο Παναγία Προυσιώτισσα Αγρινίου (τάξη Ε)
(4). 1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου (τμήμα Α1και τμήμα Γ1)
(5). Δημοτικό Σχολείο Παπαδατών (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(6). Νηπιαγωγείο Παπαδατών   (όλο το νηπιαγωγείο)
( 7). 10ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου ( όλο το νηπιαγωγείο )
(9) . ΕΠΑΛ Μακρυνείας (τμήμα Γ οικονομίας)
(10). ΕΠΑΛ Κατοχής (τμήμα Γ Νοσηλευτικής )
(11). 4ο ΓΕΛ Αγρινίου(τμήμα Β2 & τμήμα Β6)
(12). Γυμνάσιο Κατοχής  (όλες οι τάξεις του σχολείου) και
(13). Γυμνάσιο Ματαράγκας (τμήμα Α2)
ως στο σκεπτικό της παρούσας  απόφασης μας λόγους αναφέρουμε:

Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Advertisements