Διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω της νέας γρίπης Α (Η1Ν1)

Διακοπή της λειτουργίας, λόγω συρροής κρουσμάτων γρίπης και επιβεβαιωμένων κρουσμάτωνγια Α(Η1Ν1) και για επτά (7) ημέρες αρχομένης από 1/12/2009 ,στα εξής σχολεία :

(1).21ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(2). 2ο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(3). Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(4). Δημοτικό Σχολείο Χρυοσοβεργίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(5). 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου(τάξη Α και τμήμα Γ1)
(6).1ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου (όλο το νηπιαγωγείο)
(7).2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (τάξη Γ)
(8).1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(9).3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(10).1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(11)Δημοτικό Σχολείο Καινουργίου(όλες οι τάξεις του σχολείου)
(12) Νηπιαγωγείο Κατούνας (όλο το νηπιαγωγείο)
(13)1ο Γυμνάσιο Αγρινίου <<Παπαστράτειο>> (τμήματα Α1,Α4,Γ1,Γ3)
(14).ΓΕ.Λ. Ματαράγκας (όλες οι τάξεις του σχολείου) και
(15).1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου (τμήμα Γ Βοηθών Νοσηλευτών) .

8. Τις αριθμ. 100/08-01-2009 & 106/09-01-2009 αποφάσεις μας του Νομάρχη Αιτωλ/νίας << Ορισμός Αντινομαρχών για το έτος 2009 –Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων>>

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επτά (7) ημέρες αρχομένης από σήμερα (01-12-2009), ως στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης μας λόγους αναφέρουμε.

(1).21ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(2). 2ο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(3). Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(4). Δημοτικό Σχολείο Χρυσοβεργίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(5). 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου(τάξη Α και τμήμα Γ1)
(6).1ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου (όλο το νηπιαγωγείο)
(7).2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (τάξη Γ)

(8).1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(9).3ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(10).1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (όλες οι τάξεις του σχολείου)
(11)Δημοτικό Σχολείο Καινουργίου(όλες οι τάξεις του σχολείου)
(12) Νηπιαγωγείο Κατούνας (όλο το νηπιαγωγείο)
(13)1ο Γυμνάσιο Αγρινίου <<Παπαστράτειο>> (τμήματα Α1,Α4,Γ1,Γ3)
(14).ΓΕ.Λ. Ματαράγκας (όλες οι τάξεις του σχολείου) και
(15).1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου (τμήμα Γ Βοηθών Νοσηλευτών) .

Advertisements