Η Ανκύκλωση στον Αστακό

Ήρθε σήμερα απορριμματοφόρο από τον γειτονικό Δήμο Οινιαδών να παραλάβει το χαρτί για ανακύκλωση που συγκέντρωσε με πρωτοβουλία του το Τοπικό Συμβούλιο νέων Αστακού. Ο στόχος των παιδιών ήταν να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους του Αστακού και να γίνει η ανακύκλωση μέρος της φυσιολογικής τους ζωής και της καθημερινότητας τους. Νομίζω πως ο στόχος των παιδιών εν μέρει έχει πετύχει. Στους 4 περίπου μήνες που ήταν τοποθετημένοι οι δύο κάδοι στον Αστακό συγκεντρώθηκαν δύο τόνοι καθαρό χαρτί που θα πήγαινε στα σκουπίδια.

Advertisements