Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (23η) του Μήνα Νοέμβρη του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1)Έγκριση παράτασης του έργου επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Αστακού.
2)Έγκριση παράτασης του έργου εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου Δήμου Αστακού
3)Έγκριση 1ο ΑΠΕ ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ Καραϊσκάκη – Βασιλόπουλου -Βλυζιανών Δήμου Αστακού
4)Τροποποίηση Ο Ε Υ Δήμου.
5)Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων.
6)Διαγραφή πίστωσης ΣΕ.ΦΑΡ. ΕΠΕ για προμήθεια φαρμάκων.
7)Έγκριση απολογισμού Δημοτικών παιδικών Σταθμών οικον. έτους 2008
8)Έγκριση απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης οικον.έτους 2008
9)Έγκριση απολογισμού Π.Π.Κ Δήμου Αστακού οικον.έτους 2008
10)Έγκριση απολογισμού Αθλητικου οργανισμού οικον. έτους 2008
11)Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
12)Ψήφιση πιστώσεων

Advertisements