Χρήμα στους κτηνοτρόφους άμεσα

Εξόφληση επιδοτήσεων 2007
Πληρώνονται άμεσα περίπου 26.000 που τους χρωστούσαν την εξισωτική αποζημίωση από το 2007, ενώ ανακλήθηκαν δύο αποφάσεις του τέως υπουργού Σωτ. Χατζηγάκη για την ένταξη ενός μόνον επενδυτικού προγράμματος (χοιροτροφική μονάδα) στα όρια της εκλογικής του περιφέρειας (Θεσσαλία). Οπως ανακοινώθηκε, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Μπατζελή υπέγραψε αποφάσεις με τις οποίες:
Διατίθεται ποσόν 43 εκατ. ευρώ για την πληρωμή εξισωτικών αποζημιώσεων έτους 2007 σε περίπου 26.000 κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας (μετακίνηση σε βοσκοτόπια κ.λπ.).
Ανακαλούνται δύο προεκλογικές αποφάσεις του τέως υπουργού Σωτ. Χατζηγάκη (Σεπτέμβριος 2009) με τις οποίες είχε εγκριθεί η ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) μιας επένδυσης ύψους 55 εκατ. ευρώ για την ίδρυση χοιροτροφικής μονάδας. Στο σχετικό πρόγραμμα που είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν επενδύσεις καθετοποιημένων μονάδων από ομάδες χοιροτρόφων με όριο επιδότησης τα 15 εκατ. ευρώ.
Για το θέμα αυτό η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι στόχος της νέας κυβέρνησης είναι η περιφερειακή ανάπτυξη με τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οικογενειακού τύπου.

Advertisements