Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (4η) του Μήνα Νοέμβρη  του έτους 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7,00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1)Εγκριση 1ου Ανακ/κου πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ Δ Σκουρτούς»
2)Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
3)Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου από ιχθυοκαλλιέργειες Ανδρομέδα

4)Ρύθμιση οφειλών από Δημοτικά τέλη , φόρους κτλ

5)Αίτηση Τιμολέων Κυριάκου για χορήγηση παροχής ύδρευσης
6)Εγκριση 1ου Ανακ/κου πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και γηπέδου μπάσκετ Δ Δ Βασιλόπουλου»
70Έγκριση 1ου Ανακ/κου πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Πλακοστρώσεις Δ Δ Παλαιομάνινας»
8)Τροποποίήση των αποφάσεων Δ Σ127/2009 και 128/2009 και αλλαγή αναδόχου
9)Έγκριση αλλαγής διαρρύθμισης πρώτου ορόφου και χρωμάτων ισογείου για το έργο «Επισκευή και διαμόρφωση εσωτερικού και περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Αστακού

Advertisements