Με Καποδίστρια 2 οι επόμενες Δημοτικές εκλογές

Γιάννης Ραγκούσης

Προγραμματικές δηλώσεις πριν μία ώρα στην βουλή

: Σταθερά βήματα θα υπάρξουν και για την νέα Αρχιτεκτονική Δομή του Κράτους, με επίκεντρο τον ισχυρό Δήμο. Θα υπάρξει ενιαία μελέτη και όχι πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα, η νέα αυτή Αρχιτεκτονική θα είναι έτοιμη μέσα στο 2010 και άμεσα θα έχει εφαρμογή στις επόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές. Σε αυτές θα συμμετέχουν και οι δεύτερης γενιάς μετανάστες, αλλά και οι νόμιμα ευρισκόμενοι στη χώρα τουλάχιστον για 5 χρόνια. Τέλος δήλωσε ότι οι αποφάσεις όλων των Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και Διοικητών, θα υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ενώ θα καταργηθεί το καθεστώς ατιμωρησίας για τους επίορκους κρατικούς λειτουργούς, με τη σύσταση ενιαίου σώματος επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης.

Advertisements