Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (16η) του Μήνα Οκτώβρη του έτους 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7,00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1 Έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης

Advertisements