Στο Ευρωδικαστήριο στέλνει το ΣτΕ τον νόμο Σουφλιά για την εκτροπή του Αχελώου

θ.Σωκος: Για μια ακόμα φορά δικαιώθηκε ο θεσμικός μας αγώνας . καταθέτουμε άμεσα ασφαλιστικά   μέτρα για να σταματήσουμε κάθε εργασία

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στέλνει η Ολομέλεια του ΣτΕ τον νόμο Σουφλιά για την εκτροπή του Αχελώου στο θεσσαλικό κάμπο, έργο για το οποίο διατυπώνει έντονες επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσον εναρμονίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες.

Με καθυστέρηση 16 μηνών, το ΣτΕ έστειλε στο Ευρωδικαστήριο ερωτήματα που αφορούν στη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των υδάτινων πόρων και στην κατασκευή έργων σε προστατευόμενες περιοχές από διεθνείς συμβάσεις και τα οποία θα κριθούν από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου.

Το ΣτΕ, μάλιστα, αμφισβητεί το γεγονός ότι έγινε δημόσια διαβούλευση κατά τη διάρκεια ψηφίσματος του νόμου Σουφλιά, όπως απαιτεί η κοινοτική οδηγία.

Μεταξύ άλλων, ρωτά το Ευρωδικαστήριο, αν μπορεί να γίνει η εκτροπή του Αχελώου χωρίς τον προβλεπόμενο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του θεσσαλικού κάμπου.

Οι έλληνες δικαστές, επίσης, ερωτούν αν επιτρέπεται η μεταφορά ύδατος από μια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) σε γειτονική ΠΛΑΠ και αν αυτή η μεταφορά εκτός από την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι Αγρινίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Ινάχου και Οινιάδων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγροτών και οικολογικές οργανώσεις, ζητώντας να ακυρωθεί ο νόμος Σουφλιά και η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που ανέθεσε στην εταιρεία Μηχανική την αποπεράτωση του φράγματος Συκιάς που αποτελεί μέρος της εκτροπής του Αχελώου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, πάντως, θα ασχοληθούν και πάλι με το θέμα της εκτροπής του Αχελώου, αφού σταλούν οι απαντήσεις από τους ευρωπαίους δικαστές.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1062316

Advertisements