Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 20/7/2009 και ώρα 8 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για κοινοφελή επιχείρηση με Δήμο Φυτειών
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
3. Ανταλλαγή αγροτεμαχίου Τηλεμάχου Χολή στην θέση ΒΛΥΧΑ με ανταλλαγή αγροτεμαχίου Δήμου
Αστακού στην θέση ΣΑΡΩΜΑ
4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ενίσχυση αμμοχαλίκωσης ακτών κολύμβησης του Δήμου
Αστακού .
5. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
6. Καθορισμός εξόδων κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων
7. Έγκριση παραλαβής τοπογραφικής μελέτης του έργου Αγροτική οδοποιία Δ Δ Αστακού
8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού
9. Αίτηση Γεωργίου Σκέντου γα χορήγηση παροχής ύδρευσης

10. Αίτηση Γκόλφη Χριστόφορου για χορήγηση παροχής ύδρευσης
11. Αίτηση Βασιλείου Τσάρκου για χορήγηση παροχής ύδρευσης
12 Αίτηση Ευσταθίου Κούγγελη για χορήγηση παροχής ύδρευσης
13. Αίτηση Παπαδημητράτου Γεωργίου για χορήγηση παροχής ύδρευσης

Advertisements