Μπαμπίνη: «Τραγικό Συμπόσιο»

http://www.xiromero.gr/article.php?id=1667

ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ” ΣΑΒΒΑΤΟ  8/8/09

με την ορχήστρα του Γιώργου Διαμάντη.
Ώρα: 9:30 μ.μ.

Οι εκδηλώσεις να λάβουν χώρα στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου και στην
πλατεία Ευστάθιου Γιαννακόπουλου
Χορηγοί επικοινωνίας:
Ραδιόφωνο Ξηρομέρου, 88,3 FM
wed site:
http://www.xiromero.gr.
http://www.xiromeronews.blogspot.gr
εφημερίδες: «’εν Μπαμπίνη», «Αιτωλοα-

καρνανικός Τύπος», «Η Κατούνα».

Advertisements