15/07/2009 ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009

Ανακοίνωση του Γραφείου Νέων Αγροτών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Από τo Γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι:
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009 ορίζεται η 15/07/2009, βάσει της υπ’ αριθ 8622/25-06-2009 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για οποιαδήποτε  πρόσθετη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (υπεύθυνοι κ. Χαραλάμπους Μιχαήλ και Βλάχος Σάββας) καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, τοπικούς Δήμους και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Advertisements