ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Image0034

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΔΗΛΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ Δ.Ε.Η  Μεσολογγίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Κοινοποίηση : Δ.Ε.Η Αγρινίου, παράρτημα Δ.Ε.Η Αστακού ,Δήμο Αστακού , Νομαρχεία Αιτωλ/νιας ,Εμπορικό Επιμελητήριο , Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων
Βορειοδυτικής Ελλάδας & νήσων(Ο.Ε.Σ.Β.Δ.Ε.Ν.)

Στις  22/6/09, συνέπεια  εργασιών στο δίκτυο της  Δ.Ε.Η προκλήθηκε στην πόλη του Αστακού διακοπή της ηλεκτροδότησης για περίπου πάνω από 8 ώρες.

Η προκληθείσα αυτή  διακοπή της ηλεκτροδότησης είχε ως συνέπεια να πληγούν οι επαγγελματίες της πόλης του Αστακού, αφού αφ’ ενός ανέστειλαν κάθε δραστηριότητα τους για 8 και πλέον ώρες, αφ’ ετέρου υπέστησαν ζημιές σε προϊόντα τα οποία αλλοιώθηκαν λόγω της παρατεταμένης διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης του Αστακού.

Επίσης,  στις 26/6/2009 διεκόπη η ηλεκτροδότηση επί 7ώρου χωρίς όμως να έχει υπάρξει σχετική ειδοποίηση αλλά και χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία των επαγγελματιών και των νοικοκυριών.

Επειδή, ανεξαρτήτως της αιτίας και της αναγκαιότητας για την οποία προήλθε αυτή η παρατεταμένη επί 7ωρο  διακοπή ρεύματος, οφείλατε να μεριμνήσετε έτσι ώστε είτε να είναι μικρότερο το χρονικό διάστημα, είτε να μην  είναι συνεχόμενη, είτε να γίνει σε ώρες κατά τις οποίες υπάρχει μειωμένη ανάγκη παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος .

Επειδή τόσον η πρώτη πολύωρη διακοπή ρεύματος όσον και η δεύτερη επέφεραν σημαντική ζημιά σε όλους τους επαγγελματίες και σοβαρή αναστάτωση στα νοικοκυριά.

Επειδή σε καιρούς χαλεπούς για την οικονομία η οποιαδήποτε, έστω και μικρή, αναστολή της δραστηριότητας οποιουδήποτε επαγγελματία έχει ως άμεση συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του.

Επειδή η οικονομική ζημιά της πόλης του Αστακού υπολογίζεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ

Για την απαράδεκτη και χωρίς συναίνεση των επαγγελματιών του Αστακού, αλλά και των άλλων αρμοδίων φορέων, για  την αδικαιολόγητη  μακρά διακοπή ρεύματος στις  22/6/09 και στις 26/6/09

ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι σε κάθε περίπτωση συνέχισης της διακοπής της ηλεκτροδότησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ειδικά σε ώρες έντονης δραστηριότητας των επαγγελματιών του Αστακού, θα προσφύγουμε σε κάθε δημόσια, δικαστική , εισαγγελική ή άλλη αρχή καταγγέλλοντας  τις ενέργειες σας,  αλλά και αναζητώντας κάθε ζημία που υποστήκαμε από τις προηγούμενες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Αστακός 26/6/2009

Ο εξωδίκως  δηλών

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Advertisements