ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απόσπασμα από την εφημερίδα Η Φωνή του Αστακού
που κυκλοφόρησε σήμερα 18/6/09.

• Έχει υπόψη της η Δημοτική Αρχή για το μπάχαλο που γί­νεται στις παραλίες Βέλα και Μαραθιάς από τους ασύδοτους κατασκηνωτές – παραθεριστές; Φανταζόμαστε ότι η Δημοτική μας αρχή έχει υπόψη της την ελληνική νομοθεσία, που απα­γορεύει το ελεύθερο κάμπινγκ. Το πιο ωραίο είναι ότι δεν στή­νουν τις σκηνές τους ή τα τρο­χόσπιτα τους σε ένα σημείο, αλ­λά έρχονται από νωρίς, οριοθε­τούν τον τόπο λες και είναι ιδιο­κτησία τους, άλλοι πάλι έχουν ρίξει μπετόν και έχουν διαμορ­φώσει βάσεις, άλλοι έχουν ρί­ξει σινάζια   από μπετόν και οι πλέον θρασείς έχουν κατασκευ­άσει και μπάρμπεκιου. Αν κά­ποιος ταλαίπωρος πάει εκεί για να κάτσει ένα Σαββατοκύριακο τον διώχνουν λέγοντας του με θράσος «δεν βλέπεις το μέρος είναι δικό μας». Αυτά τα δια­πιστώσαμε   και   με  τα   μάτια μας αφού μας τα είχαν καταγ­γείλει κάτοικοι του Βασιλόπου­λου. Βλέπετε, η περιοχή αστυ­νομεύεται από το Λιμεναρχείο της Λευκάδας και που να έρ­θουν οι άνθρωποι από τη Λευ­κάδα στον Αστακό …αλλά και για να έρθουν θα πρέπει κά­ποιος να τα καταγγείλει. Όμως δεν είναι αρμόδιο μόνο το Λιμε­ναρχείο της Λευκάδας και άλ­λες δημόσιες υπηρεσίες είναι συναρμόδιες όπως το Υγειονο­μικό. Που αφοδεύουν τόσοι άν­θρωποι, που ουρούν που πλέ­νονται και που πλένουν τα κουζινικά τους, αφού εκεί κάθο­νται επί δίμηνο. Χολέρα θα τους πιάσει . Είναι διακοπές αυτές ;
Μήπως στις περιοχές αυτές ε­νέσκηψαν οι λαθρομετανάστες Αφγανοί της περιοχής του λιμα­νιού της Πάτρας; Συναρμόδιο επίσης είναι και το Δασαρχείο της Αμφιλοχίας, αφού η περιο­χή αυτή έχει χαρακτηριστεί Δα­σική έκταση, όπως επίσης και η Πολεοδομία αφού τα μπετά και τα μπάρμπεκιου είναι κτίσματα χωρίς άδεια .

  • Κύριε Δήμαρχε μπορεί να δυ­σαρεστήσεις κάποιους, αλλά εί­σαι και θεματοφύλακας των νό­μων για τα όσα συμβαίνουν σε δημοτικές και δημόσιες εκτά­σεις.
  • Advertisements