ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Πριμ 20 εκατ. ευρώ για αγρότες – κτηνοτρόφους

Ποιοτικό πριμ 20 εκατ. ευρώ θα πάρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι εφόσον ενταχθούν στη βιολογική παραγωγή χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων.
Το σχετικό (καινούργιο) πρόγραμμα ενεργοποιείται στο πλαίσιο του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013» με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης. Προβλέπει τη στήριξη όλων των παραγωγών, οι οποίοι θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεων τους στα συστήματα της Βιολογικής παραγώγης, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος.
Τα ποσά ανά καλλιέργεια και εκμετάλλευση για βιολογική παραγωγή είναι:
• Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια,
1.700 ευρώ.
• Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, 1.500
ευρώ
« Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά, 1.800 ευρώ
Τα ποσά για ένταξη της εκμετάλλευσης στα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι:
• ΓΙα όλες οι καλλιέργειες 1 .400 ευρώ
• Γιά το χοιρινό κρέας, 3.000 ευρώ (σήμα Αgr03).
«Σκοπός των νέων δράσεων που ανακοινώνουμε σήμερα είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα γεωργικά προϊόντα και η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά. Με τα συστήματα αυτά διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που καταλήγουν στους καταναΛωτες, κυρίως παρέχονται καλύτερα, πιστοποιημένα και ασφαλή τρόφιμα», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηγάκης, υπογραμμίζοντας ότι «η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων είναι μονόδρομος για μια βιώσιμη. αποδοτική και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία».
Σημείωσε δε, ότι στη Βιολογική φυτική παραγωγή από το 2000 έως το 2007 έχουν υπερπενταπλασιαστεί οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ στη Βιολογική ζωική παραγωγή από το 2004 μέχρι το 2007 ο αριθμός των βιοκτηνοτρόφων αυξήθηκε κατά 72%.

Πηγή :Αδέσμευτος τύπος 11-6-09

Advertisements