Εκλογικά Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

203

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ       Α’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(1ος Όροφος)

1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αγαθοπούλου Μαριάνθη συζ. Ανδρέα μέχρι και την εκλογέα Δελαπόρτα Μαρία του Γερασίμου

2. Άνδρες – Γυναίκες εκλογείς ,εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο ετεροδημοτών

3. Άνδρες-Γυναίκες Εκλογείς ,εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο κοινοτικών εκλογέων

204

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ       Β’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(1ος Όροφος)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Δελαπόρτα Μαρία συζ. Άγγελου μέχρι και την εκλογέα Καταπόδη Γεωργία συζ. Σπυρίδων

205

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        Γ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(Λυόμενη Αίθουσα)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Καταπόδη Δημητρούλα συζ. Σωτηρίου μέχρι και τον εκλογέα Λύχνο Κωνσταντίνο του Δημοσθένη

206

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ       Δ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(1ος Όροφος)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Λύχνο Χαράλαμπο του Θεμιστοκλή μέχρι και την εκλογέα Νιτσόλα Αργυρώ του Ιωάννη

207

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ       Ε’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(1ος Όροφος)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Νιτσόλα Μαρία του Ιωάννη μέχρι και τον εκλογέα Σπετσέρη Κωνσταντίνο του Γερασίμου και της Μαρίας

208

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ       ΣΤ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΤΑΚΟΥ)

ΑΣΤΑΚΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

(Ισόγειο)

1. Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αστακού του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Σπετσέρη Κωνσταντίνο του Γερασίμου και της Ευαγγελίας μέχρι και τον εκλογέα Ψωμά Σωτήριο του Ζώη

2. Οι εγγεγραμμένοι στο ειδικό εκλογικό κατάλογο του Αστυνομικού Τμήματος Αστακού

3. Οι εγγεγραμμένοι στο ειδικό εκλογικό κατάλογο του Λιμενικού Σταθμού Αστακού

209

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        Ζ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ. ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ)

ΑΓΡΑΜΠΕΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγραμπέλων του Δήμου Αστακού

210

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ         Η’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλοπούλου του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αρκαδινού Ειρήνη του Σπυρίδων μέχρι και τον εκλογέα Μακρή Ανδρέα του Ιωάννη

211

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        Θ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ)

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλοπούλου του Δήμου Αστακού από τον εκλογέα Μακρή Βασίλειο του Γεωργίου μέχρι και την εκλογέα Χριστοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη

212

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        Ι’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ)

ΒΛΥΖΙΑΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Βλυζιανών του Δήμου Αστακού

213

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΑ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αθανασούλα Καλλιόπη συζ. Γεωργίου μέχρι και τον εκλογέα Μαύριακα Νικόλαο του Κωνσταντίνου

214

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΒ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ)

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Μαύριακα Χρήστο του Αντωνίου μέχρι και τον εκλογέα Ψώφιο Χρήστο του Ζώη

215

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΓ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ )

ΜΑΧΑΙΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μαχαιράς του Δήμου Αστακού

216

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΔ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ)

ΜΠΑΜΠΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Μπαμπίνης του Δήμου Αστακού

217

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΕ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

(Ισόγειο)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Αγγέλη Ελένη του Εμμανουήλ μέχρι και τον εκλογέα Κύργιου Αλεξάνδρα συζ. Νικολάου

218

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΣΤ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

(1ος Όροφος)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Κύργιου Ελένη του Νικολάου μέχρι και την εκλογέα Πανδρεμένου Δέσποινα του Νικολάου

219

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΖ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ)

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

(1ος Όροφος)

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Παλαιομάνινας του Δήμου Αστακού από την εκλογέα Παπαγεωργίου Ιουλία του Κωνσταντίνου μέχρι και την εκλογέα Χολέβα Καλλιρόη του Νικολάου

220

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΗ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Αστακού

221

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΙΘ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ)

ΣΚΟΥΡΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Σκουρτούς του Δήμου Αστακού

222

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        Κ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Στρογγυλοβουνίου του Δήμου Αστακού

223

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ        ΚΑ’ ΜΙΚΤΟ                 (ΤΟΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ)

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ

Άνδρες-Γυναίκες εκλογείς εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους του Τοπικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας του Δήμου Αστακού

Advertisements