ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3904
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ. 5 / 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ
Καλείστε σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (19ην ) του Μήνα Μάη του έτους 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Εισαγωγή στον Προϋπ/σμό μας διαφοράς ΣΑΤΑ έτους 2.009
 2. Ενταξη έργου «Μετεγκατάσταση & εκσυγχρονισμός Σφαγείου χοιρινών, βοδινών και ‘•>
 3. Αιγοπροβάτων στο Δήμο Αστακού» στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ – Αποδοχή επιχορήγησης

 4. Αναμόρφωση Προϋπ/σμού Δήμου μας οικ. έτους 2.009
 5. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες
 6. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων
 7. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων – Κατανομή
 8. Διαγραφή οφειλών περασμένων ετών
 9. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Αστακού
 10. Έγκριση » » » Καραϊσκάκη-Βας/λου – Βλυζιανών
 11. Έγκριση » » » Μαχαιράς
 12. Έγκριση » » » Μπαμπίνης
 13. Έγκριση » » » Χρυσοβίτσας
 14. Έγκριση » » » Προδρόμου
 15. Έγκριση » » » Παλαιό μάνινας
 16. Έγκριση » » » Στρογγυλοβουνίου
 17. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης έτους 2.009
 18. Ανάθεση σύνταξης υδραυλικής μελέτης για έργο Αποχέτευση ομβρίων στις περιοχές
 19. Χοβολιό και Γυφτοκάλυβα

 20. Ανάθεση σύνταξης Τοπογραφικής μελέτης του έργου Αποχέτευση ομβρίων στις
 21. περιοχές Χοβολιό και Γυφτοκάλυβα

 22. Ανταλλαγή ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 190 Ν 3463/2006 Δ. Κ Κ
 23. Χορήγηση φαρμάκων
 24. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στη Νίκη Τσόμπουι
 25. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στην Αθηνά Τσάρκου
 26. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στον Ευστάθιο Τσλιμαντό
 27. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στον ΜπίταΑπόστολο
 28. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στον Απόστολο Πανταζή
 29. Αίτηση Αθανασίου Κυριάκου για έγκριση κατασκευής εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων.
Advertisements