Απόφαση Θανάση Νάκου για (Σ.Α.Τ.Α.)

Το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει άμεση σχέση με την πιο κάτω απόφαση του Υπουργού. Είναι πάγια τακτική του Δημάρχου να »στέλνει» τα χρήματα όπου τον βολεύει. Η υπουργική απόφαση είναι ξεκάθαρη. Αναμένουμε και την απόφαση του κ.Δημάρχου

»Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών Θανάση Νάκου, κατανέμονται οι πιστώσεις της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) έτους 2009, ύψους 31.274.300,00 €, που αφορούν στην πολιτική προστασία των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ και Συνδέσμων της χώρας, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, οι ΟΤΑ μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

α) καθαρισμός περιαστικών δασών,

β) καθαρισμός-έλεγχος χωματερών,

γ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο δήμου,

δ) θέματα εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.λπ.),

ε) λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα),

στ) θέματα ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους από τις δασικές πυρκαγιές (εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων, CDs κ.λπ.).

Όπως διευκρινίζεται, οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών.»

Advertisements