Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑ & ΑΪ-ΓΙΩΡΓΗ

Η επιστολή απευθυνόταν στον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

Αξιότιμε κύριε,
Καταρχήν, έχω την τιμή να εκφράσω εκ μέρους του Ομίλου Εταιριών Αρούτζι (Αruji)τη βαθιά εκτίμηση μας προς εσάς και προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αστακού. Ύστερα από πολυάριθμες διαβουλεύσεις μαζί σας και μαζί με τους συνεργάτες του ομίλου μας έχω μεγάλη χαρά, ως πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Αρούτζι να σας πληροφορήσω, ότι ο όμιλος μας εκφράζει ενδιαφέρον για την εκπόνηση και την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή του Δήμου σας, συμπεριλαμβανομένων των εξής τριών οικοπέδων:
1. Η άνω πλευρά του Αγίου Γεωργίου — επιφάνειας 1.000.000 m2.
2. Αγιος Γεώργιος – επιφάνειας 560.000 m2.
3. Μαραθιάς- επιφάνειας 2.100.000 m2.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τεράστιες δυνατότητες της περιοχής σας για τουριστική ανάπτυξη και την επαγγελματική προσέγγιση μας, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία στις διαρθρώσεις των διεθνών επενδυτικών προϊόντων, καθώς και την προσέλκυση των επενδυτικών κεφαλαίων από την Ιαπωνία και τη Ρωσία, τολμώ να πω, πως οι από κοινού προσπάθειες μας για την ανάπτυξη της περιοχής μακροπρόθεσμα θα συνιστούσαν μια αμοιβαίως ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ της περιοχής σας και του ομίλου μας και θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου σύγχρονου τουριστικού κέντρου με προηγμένες υποδομές στις ακτές του Ιονίου Πελάγους.
Επιπρόσθετα, πιστεύουμε, πως το μελλοντικό συγκρότημα όχι μόνο θα αυξήσει την τουριστική εισροή και θα αποτελέσει ένα σημαντικό επιχειρηματικό και τουριστικό χαρακτηριστικό στοιχείο στην περιοχή σας, αλλά και θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό
μόνιμων κατοίκων και εν δυνάμει επενδυτών από τη Ρωσία, την Ιαπωνία (τις κύριες χώρες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας) και άλλες χώρες του κόσμου.
Ο όμιλος μας αναμένεται να εκπροσωπηθεί στο εν λόγω σχέδιο από μια εταιρία ειδικών επενδύσεων (SΡΥ) με έδρα την Κύπρο — την ΑGΙ Κτηματομεσιτικές Επενδύσεις ΕΠΕ. Το νομικό αυτό πρόσωπο είναι μια εταιρία που συνεργάζεται με το Αρούτζι και πρόκειται να κατέχει το 98% των μετοχών του σχήματος. Προτείνουμε να μεταφερθεί το υπόλοιπο 2% στο Δήμο Αστακού ως αντάλλαγμα για τα 3.660.000 m2 κτηματικής περιουσίας, η οποία θα μεταφερθεί σε τρεις ελληνικές εταιρίες ειδικά ενσωματωμένες για τις ανάγκες του εν λόγω σχεδίου. Όλες οι επενδύσεις κεφαλαίων για την περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου 9α χρηματοδοτηθούν από τον επενδυτή (όμιλος εταιριών Αρούτζι), ενώ η συνεισφορά του Δήμου θα περιοριστεί στην αρχική μεταφορά του ποσοστού του ιδιοκτήτου για τα τρία προαναφερθέντα οικόπεδα, όπου προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε την περαιτέρω επενδυτική ανάπτυξη.
Η κατασκευή του εν λόγω σχεδίου και η λειτουργία του θα δημιουργήσουν μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας κυρίως για τον τοπικό πληθυσμό και μόνον ένα μέρος των ειδικευμένων επαγγελματιών, που πιθανώς να μην είναι διαθέσιμοι από το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, πρόκειται να προσελκυστεί από τη Ρωσία, τη Ιαπωνία και άλλες ξένες χώρες.
Τα παρακάτω σημεία θα αναδείξουν τα αναμφίβολα οφέλη από την υλοποίηση του σχεδίου αυτού: πιο επιτυχημένη και ωφέλιμη λειτουργία της ακίνητης περιουσίας με την έννοια της εκμετάλλευσης της κτηματικής περιουσίας, η ανάπτυξη της περιοχής δια μέσου της προσέλκυσης των κεφαλαίων και επενδυτών, δημιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους του Δήμου Αστακού και της γύρω περιοχής, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της αύξησης των επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.
Επωφελούμαι της ευκαιρίας αυτής να σας εκφράσω προσωπικά και εκ μέρους του Ομίλου Επιχειρήσεων Αρούτζι την ύψιστη εκτίμηση μας και την πιο ειλικρινή πίστη στην περαιτέρω αμοιβαίως ωφέλιμη συνεργασία για το καλό της ανάπτυξης της περιοχής σας στο μέλλον.
Ευσεβάστως υμέτερος,
Αλισέρ Π. Ραχίμοβ
Πρόεδρος,
Όμιλος Επιχειρήσεων Αρούτζι

Advertisements