ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥMΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 2084
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ. 4 / 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ

Καλείστε σε Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την ( 18 ην ) του Μήνα Μάρτη του έτους 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1. Εξέταση αίτησης για τουριστική αξιοποίηση Μαραθιάς – Αγιος Γεώργιος με την διαδικασία
της αντιπαροχής.
2. Επικαιροποίηση 68/2004 Απόφασης του Δ. Συμβουλίου

3. Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
4. Ψήφιση Προϋπολογισμού Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αστακού
5 Ψήφιση Προϋπολογισμού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αστακού

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Εσωτερική οδοποιία Δ Δ Μαχαιράς –
Παλαιό μάνινας
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
8. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αστακού

8. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Αθλητικού Οργανισμού
9. Αντικατάσταση μέλους τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ

10. Ορισμός Εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 2 του Γ.Κ Α
11. Αίτηση Ιωάννη Δεμερούκη για χορήγηση παροχής ύδρευσης
12. Αίτηση Κωστίκα Ιωάννη για χορήγηση παροχής ύδρευσης
Αστακός 12 / 3 / 2009

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. κο Δήμαρχο με την παράκληση όπως παραστεί
2. Ε.Α.Σ. ΞΗΡΟΜΕΡΟ
3. Προέδρους Τ.Συμβουλίων
4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
5. ΤΟΠΙΚΏΣ ΤΥΠΟΣ (Φωνή του Αστακού, Βελλά, Αποκάλυψη κόσμος του Αστακού
Χρυσοβιτσάνικα νέα)
6. Συμβούλιο νέων

Advertisements