ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημοτική συνεδρίαση τρίτη 27/5 ώρα 8:00
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 30.000 ευρώ για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
2. Αίτηση ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΤΕΕ για τροποποίηση σχεδίου πόλεως
3. Εισαγωγή ποσού 70.156,74 προϊόν οφειλής από την εταιρεία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε
4. Αποδοχή 200.000 ευρω για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 πυρόπληκτων περιοχών Νομού Αιτ/νιας
5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 8.000 ευρω για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
6. Αποδοχή και κατανομή ποσού 40.000 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
7. Ανάθεση σύνταξης τοπογραφικής μελέτης αγροτικής οδοποιίας ΔΔ Αστακού ΟΠΑΑΧ
8. Ανάθεση σύνταξης τοπογραφικής μελέτης αγροτικής οδοποιίας ΔΔ Μπαμπίνης
9. Ανάθεση σύνταξης τοπογραφικής μελέτης αγροτικής οδοποιίας ΔΔ Παλαιομανινας
10. Συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας
11. Χορήγηση άδειας ίδρυσης ποιμνιοστασίου στον Νακα Παναγίωτη
12. Χορήγηση άδειας ίδρυσης ποιμνιοστασίου στον Κυρίακου Κων/να
13. Αίτηση Παπαγεωργίου Δήμητρας για δηαγραφή ποσού τέλους ύδρευσης
14. Αίτηση Αθανασίου Τσάρκου και Γιανούλας Τσάρκου για τροποποίηση Σχεδίου πόλεως
15. Αίτηση Δημητρίου Φραίμη για τροποποίηση σχεδίου πόλεως
16. Αίτηση Αλέξανδρου φραίμη και λοιπών για αναγνώριση κεντρικής κοινοχρήστου οδού συνοικίας Λουτσενας
17. Γνωμοδότηση Δημοτικού συμβουλίου για την λειτουργία Ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας σκαφών Πόλκα Παναγιώτη στη θέση ΒΛΥΧΑ Αστακού
18. Λήψη δανείου 1.000.000 ευρω από ιδιωτική τράπεζα για έργα στο Δήμο
19. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού
20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2008
21. Αποδοχή οφειλόμενης ΣΑΤΑ περασμένων ετών ποσού 222.001

Advertisements